MOL проектира кораб за превоз на амоняк

Японската Mitsui O.S.K. Lines (MOL) обяви днес, че е подписано споразумение с „Namura Shipbuilding“ и „Mitsubishi Shipbuilding“ за проектиране на кораб за превоз на амоняк, който ще бъде задвижван с NH₃.

Понастоящем амонякът се използва главно като суровина за торове, но транспортираният обем по море е ограничен. Въпреки това се очаква той да бъде много търсен в бъдеще като чист източник на енергия от следващо поколение, който не отделя въглероден диоксид (CO2) по време на горенето, главно за използване при смесено изгаряне в топлоелектрически централи на въглища и за използване като водороден носител. Амонякът също се позиционира като важна опция за постигане на въглеродна неутралност. Годишното търсене в Япония се оценява на 3 милиона тона до 2030 г. и 30 милиона до 2050 г.

За да отговори на това повишено търсене, MOL ще разработи кораб за превоз амоняк и ще допринесе за декарбонизирано общество, като предлага безопасен, висококачествен и надежден транспорт на този чист енергиен ресурс, коментираха пред Maritime.bg от пресслужбата на MOL.

„Освен това амонякът е доста обещаващ за бъдещо използване като корабно гориво. MOL ще продължи с усилията си да премине към амоняк, с цел да има флот от съдове с нетни нулеви емисии през 2020-те години и постигане на нетни нулеви емисии на парникови газове до 2050 г., които са посочени във „Визията за околната среда на MOL Group“, заявяват от компанията.

MOL ще създаде рамка за сътрудничество, за да насърчи използването главни корабни двигатели, които в момента се разработват, задвижвани с амоняк като основно гориво.

Последни новини

Последни новини