Морски организации: Да се преценят всички аргументи за едно или друго решение, иначе децентрализацията ще е „мъртво родена”


Шест неправителствени организации застанаха зад становище относно преместването на седалищата на ИАМА, ИАРА и ДППИ. Това са Българска Морска Камара, Българска асоциация на корабните брокери и агенти, Българска асоциация на морските капитани, Моряшки професионален съюз, Национален съюз на превозвачите и Клуб на корабните механици.

Ние не само приветстваме подобно намерение, но смятаме,  че то напълно отговаря на нашите многогодишни очаквания, тези институции да бъдат децентрализирани, пишат до премиера, министъра на транспорта, министъра на финансите, председателя на транспортната комисия, кмета и областния управител на Варна. Освен това те считат, че така ще се окаже положително въздействие върху морската индустрия.

Според организациите преместването на морските администрации ще се извърши най-бързо, най-лесно, без сътресения и незначителни финансови разходи. Също така те са на мнение, че няма да е необходимо голямо  преместване на кадри от София, тъй като специалистите са по места.

Те смятат, че ИАРА трябва да бъде преместена в Бургас, давайки редица примери.

Сдруженията са на мнение, че няма смисъл държавата да поддържа голям щат на служители на ИАМА в София, при положение, че корабите плаващи под роден флаг вече са под 20.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” е допринесло за разрастването на административния апарат, без това да има положителен ефект върху развитието на пристанищата, категорични са петте НПО-и. Според тях, държавното предприятие трябва да се трансформира в Портова власт.

Ние се надяваме, че под афишираната децентрализация се разбира не механично преместване на управлението на отделните институции от едно място на друго, а даване на значителна свобода и  правомощия на регионалните структури, което ще обезсмисли вредното противопоставяне на градовете, при определяне на новите седалищата, пишат в становището си организациите.

Те предлагат и създаване на Речна администрация, която да бъде базирана в гр. Русе, тъй като принципите,  на които се подчинява корабоплаването по река Дунав и превозът на стоки по вътрешните водни пътища и принципите на корабоплаването и превоза на стоки по море се различават значително. Тази роля може да изпълнява и АППД .

С посочване на исторически факти организациите твърдят, че предложените размествания на  ИАРА, ИАМА и ДППИ не са съобразени с традициите и възможностите на отделните градове и е трудно да се намерят сериозни аргументи в тяхна защита.

Във Варна са съсредоточени огромен научен потенциал, няколко висши учебни заведения,  БМКЦ, девет пристанища, кораборемонтни и корабостроителни заводи.  По- голяма част от корабособствениците и менинг агенциите се намират във Варна.  Над 80% от регистрираните морски лица се водят на отчет във Варна. ДМА Варна разполага с част от великолепна сграда. Другата част е собственост на ДП ‘ПИ” и идеята беше двете администрации да се съберат в една сграда, информират държавните ни мъже, експертите от петте неправителствени структури.

Решенията не би следвало да се влияят от лични, или каквито и да е други пристрастия, защото една толкова добра,  полезна и  необходима идея може да се окаже още от самото начало „мъртво” родена, категорични са организациите.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

България не е създала и координационен център за смяна на екипажи по време на пандемията

България е сред страните, които все още не са обявили моряците за ключови работници. Базираната в София Изпълнителна агенция "Морска администрация" се е активирала едва дни

Курсанти от НВУ посетиха ВМС

На 12 май 2021 година курсантите-випускници от НВУ ”Васил Левски” бяха на работно посещение във формированията на Флотилия бойни и спомагателни кораби, дислоцирани в Пункт за

Високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването у нас гарантира разширяването на обхвата на VTMIS системата

Още по-високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването при посещение на корабите в българските морски пристанища е постигнато благодарение на разширяването на

Морска администрация „проспа“ четири месеца за обявяване на моряците за ключови работници

На 29 март 2021 г. ИА „Морска администрация“ е предприела необходимите действия в рамките на своите правомощия, като уведоми Министерството на транспорта, информационните

К.д.п. Димитър Димитров: Разчитаме на ЕК да спре пиратските нападения в Гвинейския залив

ЕС се насочва към проекти през Международната морска организация (IMO), които да засилят контрола по бреговата ивица на Гвинейския залив. Това се казва в получения отговор на