Очаква се финансиране от ЕК за наблюдение и управление на морския трафик

Черно море, снимка: .net

До края на тази година се очаква да се получи одобрение и финансиране от Европейската комисия на представения проект „Укрепване на екологичната устойчивост и морската безопасност в държавите от Черно и Каспийско море“, включващ и предпроектно проучване за наблюдение и управление на морския трафик, който ще се изпълнява в партньорство с Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и Европейската агенция за морска безопасност. Това стана ясно по време на проведената днес конференция във Варна „Устойчива синя икономика – тенденции и перспективи пред България”. В събитието взеха участие представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Морския клъстър България, Организацията за черноморско икономическо сътрудничество, Европейската мрежа на морските клъстери, Световната банка, черноморските ни пристанища Вaрна и Бургас и други.

Фокусът в дейността на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е свързан с темата за конкурентоспособна, иновативна и устойчива синя икономика, като се цели да бъде изградена мрежа за повишаване на регионалните зелени и интелигентни пристанища чрез координирани пилотни инициативи за прилагането на политики и мерки за енергийна ефективност и за подобряване на регионалното усвояване на нисковъглеродни технологии и операции.

В рамките на конференцията бяха обсъдени и други въпроси, свързани с развитието на синята икономика в Черноморския регион, включително по отношение на устойчивото използване на морските ресурси, разработването на добро управление на морските дела и опазване на местното и регионално културно разнообразие.

Последни новини

Последни новини

Няма непосредствена опасност за крайбрежието ни от взривяването на „Каховка“

Във водите на Черно море в района на Одеса постъпва вода от р. Днепър след взривяване на стената на яз. Каховка. Акт, за който взаимно се обвиняват Русия и Украйна. През

Подводният риф при нос Шабла върху карти на Гаетано ди Палма и Ал. Конрад от 1811 и 1828 година

Отсечка от картата „Карта на по-голямата част от Турция в Европа“ на Гаетано ди Палма от 1811 г. с част от западния бряг на Черно и подводният риф при нос Шабла (Cap Chabla).