Над сто души участваха в конференцията за устойчива синя икономика

Проведената национална конференция на тема „Устойчива синя икономика – тенденции и перспективи пред България“ беше организирана  от Черноморския механизъм за подкрепа на Общия дневен ред за Черно море и Морски клъстър България, в качеството му на национален хъб. 

Събитието събра над сто участници в конферентната зала и онлайн. 

Говорители от Европейската комисия, чуждестранни и национални институции представиха пред аудиторията резултатите от изследване и оценка на българската синя икономика и нейния потенциал, и възможностите за развитие на науката и бизнеса чрез механизмите на програмите „Морско дело, рибарство и аквакултура“, “Хоризонт Европа“ 2021-2027  и Interreg NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027. Участниците бяха запознати с френския опит по пътя към  устойчива синя икономика. 

С присъстващите бе споделен опит и добри практики от бизнеса и местната власт, а също така бяха представени интересни идеи за бъдещо развитие в някои сектори от синята икономика, съобразени с  визията, целите и задачите на Морския пространствен план на Република България 2021-2035 г. 

Дискусията по време на кръглата маса, базирана на обобщеното съдържание от предишните сесии, постави акцент върху важни теми от националната синя икономика. Отбелязано бе, че секторите от синята икономика са разпокъсани в ресорите на различни министерства и институции, като липсва синхрон между тях. Подчертана беше необходимостта от общи усилия на морската общност за дефиниране на целите, предложения за промени и очертване приноса на общността. Предвид мащаба на синята икономика и нейното значение за БВП бе отбелязано, че тя следва да бъде призната като стратегически стълб на националната икономика. Участниците обсъдиха необходимостта от координация на работата между всички държавни органи, публични и частни участници в синята икономика и активно сътрудничество с всички заинтересовани страни.

Като резултат, участниците в кръглата маса се обединиха около инициативата да се изготви предложение към новоизбрания Министерски съвет за създаване на Междуведомствен координационен съвет за устойчива синя икономика,  който да бъде свързващо звено между отделните министерства и да осъществява взаимодействието между всички релевантни участници  за създаване на една цялостна, холистична и устойчива стратегическа рамка за синя икономика в страната.

На 1, 2 и 3-ти декември се проведе петото издание на „Дни на сини кариери“, организирано от Морски клъстър България съвместно с Българска морска камара и със съдействието на Технически университет-Варна, Висше военноморско училище „Н.Й. Вапцаров“ и Колеж по туризъм към Икономически университет-Варна. Събитието се реализира онлайн, като привлече ученици от цялата страна и студенти. Представители на бизнеса, университети и научни организации запознаха аудиторията с разнообраието от професии в секторите от синята икономика и възможностите за реализация, дадоха ценни насоки и полезни съвети на младите хора.

Една седмица, посветена на синята икономика приключва, а желаещите да участват в съпътстващия конкурс имат на разположение три дни да изпратят своите творби.  

Наградите за победителите са осигурени от община Варна.

Последни новини

Последни новини

Изоставането на американския флот спрямо този на Китай е депресиращо, според конгресмен

Военноморският флот на САЩ отстъпва по численост на корабите на Китай. Това заяви в събота членът на Камарата на представителите на САЩ Кен Калвърт, републиканец от

Добър късмет за Павлин Надворни и „Espresso Martini“ от децата на Яхт клуб „Кап. Г. Георгиев – Порт Варна“

Приблизително 480 мили преди да премине първия от Трите големи – нос Добра Надежда, Павлин Надворни и Espresso Martini получиха послание в рисунки от най-малките ветроходци на

Български треньор по ветроходство получи признание от Олимпийския комитет на Малта

Българският треньор по ветроходство Иван Василев, който работи в Малта от над шест години, бе сред отличените в юбилейната ХХ годишна церемония на Малтийският олимпийски