Доц. д-р Елица Петрова: Нашата обща мисия е справяне със сериозните глобални проблеми

От името на Институт по рибни ресурси – Варна и лично от мое име бих искала да поздравя  всички работещи в сферата на рибарството, морската индустрия и наука с големия християнски празник в чест на Св. Николай Мирликийски Чудотворец – 6 декември. През последните 2 години, Covid-19 оказва силно влияние върху всички аспекти на устойчивото рибарство – икономически и социални. Риболовът в Черно море претърпя множество промени и органичения поради COVID-19 пандемията. Работата на опериращите риболовни съдове намалява, при първоначално намаляване на производството, a цените на рибния пазар се понижиха по време на началната фаза на епидемията, особено за видовете, предназначени за хотели, ресторанти и кетъринг. Сега е необходимо, с общи усилия да допринесем за укрепване устойчивостта на крайбрежните региони и осигуряване на тяхното бъдеще и привлекателност.

Във връзка с високите нива на преулов и антропогенна преса, запасите от промишлено значими морски живи ресурси намаляват и същевремнно нараства тяхната чувствителност и уязвимост към климатични промени и други въздействия. Ето защо, са необходими редовни научни изследвания и добро управление на запасите.

Предизвикателствата и възможностите пред риболовния сектор в Черно море са свързани с ангажиране на рибарите в процеса на повишаване на знанията за рибарството, Налага се модернизиране на риболовната дейност и използване на селективни риболовни уреди и подобрени технологии, увеличаване на рибните ресурси чрез зарибяване; увеличаване на аквакултурите за да се облекчи натиска от риболова, както и фокусиране върху управлението чрез инициативи, базирани на общността и нови подходи за участие и съвместно управление.

Нашата обща мисия е справяне със сериозните глобални проблеми, като изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и продоволствената сигурност, за да се осигури устойчива синя икономика и бъдеще за сектора. Весел празник!

Доц. д-р Елица Петрова – Павлова

Директор, Институт по рибни ресурси  – Варна, ССА

Последни новини

Последни новини

Подписахме Меморандум за разбирателство за морско сътрудничество с Пакистан

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев и посланикът на Ислямска република Пакистан Н. Пр. Мариам Афтаб подписаха Меморандум за разбирателство за