Изграждат ремонтна работилница за рибарски лодки в Ченгене скеле

Община Бургас продължава изпълнението на своята стратегия за създаването на добри условия за рибарите от местната общност.

Новата лодкостоянка в Ченгене скеле вече е оборудвана с понтони, които позволяват там да акостират и домуват повече плавателни съдове. За изпълнението на заложените дейности по оборудването на кея бяха доставени и монтирани фендери.

Предстои изграждане на ремонтна работилница за рибарски лодки. Тя ще обслужва покритата лодкостоянка и плавателните съдове.

Доставянето и монтирането на новите понтони е част от дейностите по изпълнение на Проект „Подобряване на безопасността и условия на труд на рибарите чрез инвестиции в „Специализиран пристанищен обект за обслужване на непромишлен риболов – място за временно укритие на риболовни кораби (покрита лодкостоянка) в акваторията западно от м. Рибарско пристанище (бивша м. Ченгене скеле), Община Бургас“.

Последни новини

Последни новини