CESMA ще търси помощ от Европейския съюз за к.д.п. Собаджиев

CESMA е информирана и за случая със задържането на българските моряци от кораба „Ина“ в Гърция


На 11-ти и 12-ми май 2012 г. в Рощок, Германия се проведе 17-тата годишна асамблея на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани (CESMA) при домакинството на асоциацията на германските капитани.

На 11 май се състоя съвета на CESMA, в който всяка асоциация, член на организацията,  има един глас и един представител. Утвърдени бяха приетите документи от асамблеята на CESMA в Задар, Хърватска през 2011 г. и финансовия отчет за 2011 г., както и бюджета за 2012 г. Поради пенсиониране на финансовият одитор на организацията беше единодушно гласуван нов одитор, който да следи за правилното изразходване на средствата на организацията. Преизбран за втори мандат беше президентът на CESMA Волф фон Презентин, капитан от Германия, който е плавал на контейнеровозите от Сенатор лайнс, корабоплавателната компания на бившата ГДР. В правно отношение основното събитие за изминалата година беше формалното регистриране на устава на  CESMA в Холандия, където е седалището на организацията (Амстердам).

17 години след основаване на организацията това става за първи път и след този акт членовете на съвета и ръководството на организацията не носят лична отговорност за действията си в управителните органи, т.е. за всяко правно събитие, произтичащо от действията на борда на CESMA, ще бъде търсена отговорност от организацията, а не от членовете на ръководството. На съвета беше обсъден и доклада на генералния секретар за предстоящата на следващия ден асамблея, състоянието на членството, привличането на нови членове – асоциацията на капитаните от Гданск, Полша (88 члена) и Португалия. Списъкът със събития на CESMA за 2011 г. включва 29 участия в различни форуми като семинари на европейската агенция за морска безопасност (EMSA), семинар за проблема с пиратството в Брюксел, организиран от Европейската комисия, участие в проекта за европейска безопасност и сигурност (SAGMAS). Сред тези събития е и участието на генералния секретар на CESMA капитан Фредрик ван Вайнен в годишната конференция по търсене и спасяване на страните от Черноморски регион в Констанца, Румъния, където беше изразено мнението на организацията относно търсенето и спасяването в Черно море и загрижеността на европейските капитани от вероятните последици при инцидент в района. Осъществени са контакти с депутати от европейския парламент и CESMA участва активно Европейската морска платформа (European Nautical Platform). Широко дискутирана на съвета на CESMA беше възможността за членство на асоциации от европейски страни, които не са членки на Европейския съюз. Утвърдена беше промяна в приложенията към устава, чрез която се дава възможност на такива оргранизации да членуват в CESMA, като за организации от страни на ЕС максималният период за асоциирано членство е три години, а за организации, чиито страни не са кандидати за членове на ЕС се предвиди възможност да бъдат постоянен асоцииран член на CESMA, като заплащат половината от членския внос и нямат право на глас при вземане на решения.

При разглеждане на въпроса за криминализацията на морските капитани кратко изявление направи българският представител в съвета на CESMA капитан Димитър Димитров, председател на УС на Българската асоциация на морските капитани (БАМК). Той започна участниците в съвета с криминализирането на действията на капитан Собаджиев, който лежи в Панамски затвор повече от година без защита от корабособственика, за който е плавал, без средства и без да е разпитван, както и със задържането на българските моряци от кораба Ина в Гърция. И в двата случая беше изразено мнението, че българските моряци са изкупителна жертва и никой не ги защитава, когато изпаднат в беда, изоставени са от корабособственици, техните застрахователи и държавата. Поискана беше помощ от CESMA за което съветът на CESMA единодушно одобри генералният секретар на организацията и председателят на УС на БАМК да продължат да работят съвместно чрез натиск върху Европейската комисия и Европейския парламент за подпомагане на семейството на капитан Собаджиев.

Представен беше и случаят с несправедливото налагане на глоба и запор на пенсията на българският капитан Любен Делчев, на който са удържани около 26 000 лева от пенсията за митническо нарушение от фирмата, за която той е работил (Параходство БМФ, 2000 г.). Този достоен български капитан, участвал в спасителна операция през 1971 г., когато спасява екипажа на потъващия италиански кораб Лиес западно от бреговете на Италия, е осъден да заплати голяма глоба и въпреки признанието на държавната фирма Параходство БМФ, че капитанът е виновен плащането на глобата е опростено чрез помилване от българския президент през 2011 г. след многократно настояване както от БАМК, така и от други съпричастни неправителствени организации. Европейските ни колеги бяха потресени от случилото се, но президентът на CESMA счита, че в тази ситуация единствената възможност може би е Европейският съд по правата на човека. Въпреки това генералният секретар прие да проучи възможностите за помощ за капитан Делчев.

На 12 май 2012 г. в присъствието на капитани от Германската асоциация на морските капитани (VDKS), председателя на общинския съвет на Рощок, вицепрезидента на Международната асоциация на морските капитани Вили Витих, представителя на Европейската асоциация на морските пилоти, както и преподаватели от морското училище във Варнемюнде беше проведена годишната асамблея на CESMA заедно със семинар по морското образование и квалификация. Презентации на семинара изнесоха професор капитан Кристоф Ванд на тема „Морското образование и квалификация в Германия”, капитан Хуберт Ардийо, президент на Френската асоциация на морските капитани относно използването на симулаторите при обучение и квалификация на морските кадри и заместването на част от необходимия стаж на море с упражнения на симулатор, професор Михаел Рачоу относно измененията в конвенцията за вахтената служба на море от Манила 2012 г. и българският представител капитан Димитър Димитров на тема „Теория и практика, кое е по-ценно на море”. Темите предизвикаха широки дискусии и бяха приети като част от насоките за бъдещата работа на CESMA.

[oqeygallery id=38]

Годишната асамблея на CESMA се състоя при следния дневен ред:
1.    Откриване от президента и представяне на членовете на съвета на CESMA
2.    Приемане на дневния ред;
3.    Приемане на доклада за предишната асамблея на CESMA в Задар, Хърватска, 2011 г.;
4.    Оценка на работата по резолюциите от предишната асамблея на CESMA в Задар, Хърватска, 2011 г.;
5.    Криминализация на капитаните, презентация на капитан Димитър Димитров – на базата на информацията за случаите с капитан Собаджиев и моряците от Ина беше направен извод, че следва да се задължат корабособствениците да осигуряват правна защита и средства за членовете на екипажите на техните кораби до приключване на процеси за действия на борда на кораба;
6.    Трафик на наркотици на борда на корабите, презентация на капитан Гееневасен, представител в CESMA на холандската асоциация на морските капитани (NVKK) за случая на командвания от него кораб „Рио Фрио” в Рощок, Германия през 1992 г. – капитан Гееневасен даде подробна информация за неговите и на екипажа действия, като подчерта кооперативността на германската полиция и коренно различното отношение на германските власти в сравнение със случая с капитан Собаджиев. Той, екипажът и корабa му са били незабавно освободени без никакви усложнения, като подчерта важността при всякакви съмнения за наличие на наркотици и ли намиране на такива незабавно да се докладва на властите;
7.    Пиратството и как да се защитим от него, позиция на CESMA относно въоръжената охрана на корабите при преминаване през пиратски райони и отговорността на капитана от действията на въоръжената охрана – проведена беше широка дискусия, като се оформи мнението, че CESMA трябва да приеме наличието на въоръжена охрана на корабите от търговския флот. Капитан Димитров изрази становище, че отговорността при стрелба трябва да се носи от въоръжената охрана и техния командир, но повечето членове се изказаха, че отговорността на кораба винаги се носи от капитана на кораба, като сравниха случая с наличието на пилот на кораба при влизане и излизане от пристанище. Капитан Димитров опонира, че пилотът е морско лице, а въоръжените охранители по принцип не са морски правоспособни лица. Решено беше да се работи съвместно с европейските институции за усъвършенстване на европейското и националните законодателства с цел решаване на проблема с пиратството, а до тогава да се наема въоръжена охрана съгласно изискванията на флага на корабите;
8.    Умората и осигуряването на корабите с екипажи – резултати от проекта Хоризонт и позицията на CESMA по проблемите с умората – CESMA е против наличието на кораби с капитан и помощник капитан, което води до 6/6 вахта/почивка и създава предпоставки за инциденти;
9.    Безопасност и сигурност на роро-пътническите и големите пътнически кораби, инцидентът с Коста Конкордия и позицията на CESMA – подчертано беше, че не бива да се хвърля вината само върху капитана на кораба, а трябва да се разгледат и действията и препоръките на компанията – корабособственик. CESMA е против предлаганото от италианската морска администрация утвърждаване на плана за преход на кораба от компанията. Капитанът е отговорен за изготвянето и следването на плана за преход на кораба и не бива да се натоварва с допълнителна работа в интензивната обстановка в съвременното корабоплаване. Има достатъчно препоръки и методи за контрол на капитаните за да се въведе още един, който няма да облекчи капитана или да му помогне, а ще предизвика допълнително натоварване;
10.    Европейски кодекс за сигурност (European ISPS Code) (SAGMAS) – последни дискусии, информация от генералния секретар Фредрик ван Вайнен;
11.    Засилване на бегълците по корабите, обединен европейски подход, разгледан в рамките на сигурността на корабите (SAGMAS);
12.    Европейско изследване за издаване на свидетелства за освобождаване от пилотаж – Pilot Exemption Certificate (PEC) – по принцип капитаните разчитат на пилота като на още един член на управленското тяло на кораба на мостика и в повечето случаи предпочитат наличие на пилот на борда н кораба;
13.    Недостиг на морски специалисти от европейския съюз – изразено беше мнение от капитан Ардийо от френската асоциация на морските капитани и капитан Вили Витих от IFSMA, че понастоящем европейските корабособственици използват различни схеми, с което освобождават европейски моряци за сметка на по-слабо платени моряци и капитани от далекоизточните страни. Това води до загуба на опит и до отмиране на морската професия;
14.    Развитие на Европейската морска платформа;
15.    Инциденти с влекачи – дискутирано беше развитието на морската индустрия, увеличаването на размерите на корабите, намаляването на екипажите, влошаване на тяхната квалификация и зачестилите инциденти при задържане на влекачи;
16.    Безопасност на спасителното имущество, инциденти – разгледани бяха инциденти при тренировки със спасителни лодки и действията на капитаните за предотвратяването им;
17.    Европейска програма за развитие на морското образование и квалификация;
18.    Представяне на CESMA на Европейския морски ден в Гьотенборг, Швеция 20-21 май 2012 г. – презентации ще изнесат капитан Фредрик ван Вайнен и президентът Волф фон Презентин;
19.    Други въпроси – капитан Димитър Димитров изнесе информация за спасителната операция по спасяване на корабокрушенци от ферибота Рабаал Куин до бреговете на Папуа Нова Гвинея под ръководството на българския капитан Владимир Гаргов, споделен беше опита на капитан Гаргов при приемане на борда на корабокрушенци при висок надводен борд в лоши хидрометеорологични условия и действия на екипажа при наличие на борда на много външни лица. Ръководството на CESMA обеща подкрепа на капитан Гаргов при номинацията му за награда за проявена изключителна смелост на море от Международната морска организация за 2012 г.
Асамблеята беше закрита с покана от двете френски асоциации на капитаните за домакинство на годишната асамблея на CESMA през 2013 г. в град Нант, Франция.

к.д.п. Димитър Димитров, БАМК

Maritime.bg – Свят

Последни новини

Последни новини

Доц. Виолин Райков: Засилва се миграцията на средиземноморски видове по нашето крайбрежие

Динамиката на морското биоразнообразие, която непрекъснато се засилва с климатичните промени, определи темата на нашия разговор с доц., д-р Виолин Райков от Института по

Гвоздейков: Българските морски пристанища могат да се превърнат в портали, концентриращи значителна част от търговските потоци през региона

Осигуряването на бърза и ефективна свързаност между Азия и Европа през българските пристанища е сред приоритетите на правителството. Това заяви министърът на транспорта и