Нови симулатори в гимназията по речно корабостроене и корабоплаване

Снимка: Maritime.bg

През 2020 година Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване Русе спечели финансиране от 50 000 лв. по националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“.

За по-малко от година бяха изградени симулационните кътове, които представляват част от обучителния процес по специалностите „Речно корабоводене“, „Корабни машини и механизми“ и „Електрообзавеждане на кораба“. Закупено бе специално оборудване: турбодизелов двигател с индиректно впръскване, електрически индустриални системи – разширен вариант; компютърни системи – 12 броя; мултимедиен проектор.

Макетите на базовата индустриална инсталация и корабния двигател са идентични с тези, които се монтират на реални кораби. Учениците имат възможност да опознаят тяхното устройство, режими на работа и операции по поддръжката и експлоатацията им още в присъствените часове по учебна практика, организирани в STEM центъра.

Закупените компютърни конфигурации са с инсталирани програмни продукти, подпомагащи обучението на ученици от специалностите „Логистика на товари и услуги“ и „Корабоводене – речно“.

В STEM центъра на ПГ по речно корабостроене и корабоплаване – Русе се провеждат часове по теория и практика на професията, насочена към учениците от всички професионални направления. Целта на обучението в центъра e учениците да се потопят в близка до реалната среда, и така да развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка.

„Надяваме се STEM-центърът да направи обучението на нашите ученици още по-успешно, да развие у тях творческото мислене, критичния анализ, работата в екип.

Чрез интегриране на дейностите по STEM в учебните области на децата се предоставя възможност за развитие на умения, необходими за адаптация в динамично развиващата се прагматична и технологична среда. Уменията, разработени чрез STEM, им осигуряват стабилна основа за успех, както в училище, така и в реалния живот. Освен това разчитаме те да станат по-предприемчиви, по-иновативни и по-отговорни“ – сподели директорката на ПГРКК-Русе инж. Ивелина Георгиева.

В настоящия момент STEM – центърът дава възможност за провеждане на дейности по усвояването на знания и придобиването на компетентности , еквивалентни на тези от реалната трудова и експлоатационна дейност на браншовите фирми, което е продължение на проведените плавателни и производствени практики в реална работна среда.

Освен това в STEM центъра се провеждат и различни събития, отбелязване на специални дни от календара – като например Световния ден на ООН и други.

Последни новини

Последни новини

Министерството на транспорта назначава независим член в съвета на директорите на БМКЦ

Министерството на транспорта и съобщенията е обявило конкурс за за избор на един независим член в Съвета на директорите на Български морски квалификационен център, видя

Отбелязваме Световния ден на морето: Корабоплаването трябва да приеме декарбонизацията, дигитализацията и иновативните технологии

Световната морска общност отбелязва на 28 септември Световния ден на морето. През тази година се навършват 50 години от приемането на Международна конвенция за