Подобряват сигурността в пристанищата

Снимка: Пристанище Варна

Предстои поетапно насищане и изграждане на системи за сигурност в пристанищни терминали „Варна-изток“, „Варна-запад“ и „Бургас-изток 1“. Новите системи ще покрият всички участъци, в които наличните системи са с недостатъчен обхват или липсват изцяло в определени зони.

Това е залегнало в обществена поръчка на ДП „Пристанищна инфраструктура“, обявена след извършен анализ за осигуряване на сигурността и превенция на риска.

Основната цел на проекта е развиване на техническа инфраструктура и системите за сигурност, която да осигури съответствие с действащата приложима нормативна уредба от гледна точка на дейностите и специфичния рисков потенциал на обектите в обхвата на ДППИ чрез прилагане на модерни компютърно-базирани технически системи за сигурност и за визуализация, които ще спомогнат за развиването на ефективен процес на превенция и потискане на рисковия потенциал.

Предвижда се проектиране, доставка на оборудване и изграждане на системи за сигурност и визуализация на територията на пристанищни терминали „Варна – изток“, „Варна – запад“ и „Бургас – изток 1“ като част от мерките, необходими за потискане на рисковия потенциал и подобряване на възможностите за осигуряване на оперативна сигурност.

Предвижда се изграждане на системи за периметров контрол на част от наличните оградни съоръжения в пристанища „Варна – изток“, „Варна – запад“ и по вълнолома в град Бургас. Подлежащите на периметров контрол участъци са в районите с висок рисков потенциал. Технологията предвидена за осигуряване на периметров контрол на наличните оградни съоръжения се базира на техническо решение с много висока степен на отказоустойчивост, минимален брой фалшиви сработвания и се отличава с отлична работа независимо от осветеността и метеорологичните условия.

Проектът включва и изграждане на система за периметрова охрана с термални камери и видеоаналитичен софтуер, който да генерира автоматична аларма в центъра за наблюдение при детекция преминаване на охранявания периметър.

Отделно от това ще се изгради система от камери за обзорно наблюдение на движението на корабите през Канал Варненско езеро, както и навлизащите в пристанище Бургас.

Новите системи за сигурност ще осигурят обзорно наблюдение и на акваторията на пристанищата, подходите към корабните места и територията на терминалите. Системата ще има възможност за детекция на плавателни съдове с размер до 12 метра.

Визуализации на първични територии за обекти Варна – Изток, Варна – Запад и Бургас – Изток 1, които ще бъдат покрити с новите системи:

7_Приложение-6_Визуализация-на-първични-територии

За разширяването на обхвата и извънгаранционна поддръжка на техническите системи за превенции на риска на морските пристанища са предвидени 3,3 млн. лева.

Последни новини

Последни новини

Изоставането на американския флот спрямо този на Китай е депресиращо, според конгресмен

Военноморският флот на САЩ отстъпва по численост на корабите на Китай. Това заяви в събота членът на Камарата на представителите на САЩ Кен Калвърт, републиканец от

Добър късмет за Павлин Надворни и „Espresso Martini“ от децата на Яхт клуб „Кап. Г. Георгиев – Порт Варна“

Приблизително 480 мили преди да премине първия от Трите големи – нос Добра Надежда, Павлин Надворни и Espresso Martini получиха послание в рисунки от най-малките ветроходци на

Български треньор по ветроходство получи признание от Олимпийския комитет на Малта

Българският треньор по ветроходство Иван Василев, който работи в Малта от над шест години, бе сред отличените в юбилейната ХХ годишна церемония на Малтийският олимпийски