Седем български и един чуждестранен студент в стажантската програма на ДППИ

През тази година Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ стартира Стажантска програма насочена към студенти. За включване в програмата те трябва да учат експлоатация на пристанища, екология и управление на околната среда, строителство (хидротехническо, сгради и съоръжения, транспортно строителство), информационни технологии, радиокомуникационна техника и технологии, финанси и счетоводство, международни отношения, право, европеистика, управление на проекти или управление на човешки ресурси.

Кандидатите са студенти завършили трети курс на обучение, с отлична компютърна грамотност, владеещи английски език и с успех над 4,50.

Стажът в ДППИ е платен или неплатен в зависимост от продължителността, натовареността, спецификата на стажантските дейности и индивидуалните възможности и характеристики на кандидатите. Продължителността на стажа зависи от задълженията, предвидени в различните направления на предприятието, като обичайната продължителност е от 1 до 3 месеца.

През 2011г. в Стажантската програма на Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ са приети 8 студенти, съобщи за maritime.port.bg ръководителят на отдел „Човешки ресурси“ Иван Иванов.

Четирима студенти са приети в Териториалното поделение “Пристанище Варна”, по един в “Ръководство на корабния трафик – Варна” и  Териториално поделение “Пристанище Бургас”, а други двама в Главното управление на предприятието в София.

Седем са приетите български студенти в програмата на ДППИ. От тях 5 са студенти във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, а двама учат в Технически университет – Варна.  Иван Иванов съобщи още, че в програмата е бил приет и студент от Университет Аалборг, Дания.  По думите му шестима от приетите се обучават по специалност Технология и управление на флота и пристанищата, а един студент учи Компютърни науки.

Кандидатите за стаж преминават през процедура по подбор въз основа на документите за кандидатстване и проведени събеседвания. Стажовете се провеждат по индивидуални план-графици за всеки стажант. По време на провеждане на стажа се определя ментор и се провеждат периодични срещи между стажанта, неговия ментор и ръководителя на звеното, в което се провежда стажа. При приключването на стажа се извършва преглед и оценка на представянето на стажантите от ментора, ръководителя на звеното или от мениджър човешки ресурси. От стажантите се изисква попълване на анкетна карта за обратна връзка. Издават се и удостоверения за успешно преминат стаж.

„Получените данни се анализират от отдел “Човешки ресурси” с цел подобряване на стажантската програма и връзката й с процесите по набиране и подбор на персонал за нуждите на предприятието“, заяви Иванов.

maritime.port.bg – Морско образование

Последни новини

Последни новини