Ролята на НАТО в региона на Черно море обсъждат на конференция в Бургас


В Бургас ще се проведе двудневна международна конференция „Ролята на НАТО в региона на Черно море в контекста на новите предизвикателства за сигурността и срещата на върха в Чикаго”. Нейни организатори са Младежко Евро-Атлантическо дружество, Атлантическият клуб в България, Атлантически Клуб в Бургас, съвместно с министерство на отбраната.

Конференцията ще се проведе на 17-18 май в хотел „България” в Бургас. Срещата ще открие Соломон Паси на 17 май.

Сред основните теми, засегнати по време на конференцията, ще бъдат въпроси като активно участие в системата за противоракетна отбрана (ПРО) на НАТО. Като повечето от европейските си съседи България тепърва следва да разгледа начините, по които може ефективно да допринесе за колективната отбрана, в контекста на своето възприятие за заплаха. Именно тези възможности ще бъдат обсъдени между престижните лектори от страната и чужбина, сред които лектори от Грузия и Турция.

Сътрудничеството между НАТО и Русия, ролята на НАТО в Близкия изток и Северна Африка, сигурността и трансграничното сътрудничество в ЕС, Черноморския регион и Южен Кавказ, регионалните опасности и политиката на отворени врати са част от въпросите, които журналисти и доказани специалисти в областта на международните отношения ще дискутират.  Конференцията се подпомага и от новосъздадения клон на Атлантическия клуб в Бургас.

Maritime.bg – ВМС

Последни новини

Последни новини

Не са извършени подробни изследвания преди строителството на „Карантината“ във Варна

Не са извършвани изследвания за по-детайлна и надеждна оценка при строителството на рибарско пританище Карантината за установяване ефекта на наносния транспорт, ерозионните и