Емисиите от корабоплаването всъщност растат

Неудобна истина за Международната морска организация (IMO) разкриха анализаторите на британската Simpson Spence Young (SSY), в мениджмънта на която има българи.

Според SSY, през миналата година емисиите от корабоплаването са се увеличили с 4,9% спрямо 2020-а година, надминавайки нивата и от 2019-а година.

Анализаторите твърдят, че причина за ръста става възстановяването на икономиката, ръста в търсенето на стоки, във втората година на глобалната пандемия.

SSY смята, че емисиите растат при почти всички типове кораби, а сред причините посочват по-дългите периоди на изчакване за влизане в терминали за обработка.

SSY твърди, че средносрочната стратегия на IMO за намаляване на енергийната и въглеродната интензивност на глобалното корабоплаване няма да намали значително емисиите на CO2. SSY изчислява, че приблизително 75% от активните танкери и балкери няма да отговарят на изискванията на EEXI 2023 без коригиращи действия.

Последни новини

Последни новини