Събев иска качествена инфраструктура и единна търговска политика, за да превърнем българските пристанища в привлекателни

Конкурентоспособността на пристанище Варна е възможна при единна търговска политика

„Нужна ни е качествена инфраструктура и единна търговска политика, за да превърнем българските пристанища в привлекателни“, заяви министъра на транспорта и съобщената Николай Събев по време на втората дискусия за развитието на пристанище Варна и региона. „Ясно сме изразили позицията си, че ще защитим интереса на държавата, корабособствениците и товародателите.“

На срещата беше обявено, че Министерството е направило постъпления за прехвърлянето и стопанисването на пътя към пристанище Варна Запад, тъй като е в изключително лошо състояние и община Девня е заявила, че няма възможно да го подържа.

Министър Събев подкрепи идеята за уеднаквяване на информационните системи на пристанищните терминали и въвеждането на единен електронен стандарт на документооборота.

Предложено бе да се търси съдействие от търговските аташета за рекламна кампания на българските портове. Това ще генерира транзитни товари през пристанищата без много инвестиции.

Държавните и частните оператори да развият синхронизирана политика по отношение на размера на таксите, така че да се привлече повече морски трафик.

Председателят на транспортната комисия Борислав Гуцанов, заяви че има пълно единомислие в действията на Министерството и Комисията по транспорт и съобщения към НС.

До края на следващата седмица всички направени днес предложения ще бъдат отразени в заданието за изготвяне на Генерален план на пристанище Варна.

Последни новини

Последни новини

Няма непосредствена опасност за крайбрежието ни от взривяването на „Каховка“

Във водите на Черно море в района на Одеса постъпва вода от р. Днепър след взривяване на стената на яз. Каховка. Акт, за който взаимно се обвиняват Русия и Украйна. През

Подводният риф при нос Шабла върху карти на Гаетано ди Палма и Ал. Конрад от 1811 и 1828 година

Отсечка от картата „Карта на по-голямата част от Турция в Европа“ на Гаетано ди Палма от 1811 г. с част от западния бряг на Черно и подводният риф при нос Шабла (Cap Chabla).