Проф. Тодор Ганчев: ТУ – Варна разчита на обществена подкрепа за почистване на Варненското езеро

Техническият университет – Варна има конкретна идея за голям проект с мащабно европейско финансиране за устойчиво подобряване на екосистемата на Варненското езеро, за което ще разчита на широка обществена подкрепа, заяви пред Maritime.bg заместник ректорът по научната дейност, проф. д-р инж. Тодор Ганчев. По неговите думи, в момента университетът изпълнява проект „Повишаване на знанията за състоянието на водната среда във Варненското езеро“, финансиран от ОП „Морско дело и рибарство“, който е в напреднала фаза и ще приключи през октомври тази година. Във фокуса на изследванията е анализ на химическия състав на тинята в езерото, какъвто не е правен през последните 20 години, а в миналото има само частични опити с вземането на проби от определени места.

Извършваме системно изследване на две зони от Варненското езеро: едната е връзката му с морето чрез двата плавателни канала (новият и старият), а другата е край село Казашко, обясни проф. Ганчев. И двете зони са много важни за развитието на община Варна, тъй като са включени в градоустройствения план и там предстоят икономически дейности, включително изграждането на индустриални и жилищни зони. Насоката на изследванията е първо да се провери наличието на тежки метали и нефтопродукти в тинята. Създадохме цифрови карти на тези замърсявания. Събрахме информация за голям брой нерегламентирани зауствания на отпадни води, които в момента се изливат свободно във Варненското езеро. 

За да подходим правилно към тази ситуация на 25 март ще проведем семинар в Конферентната зала на ТУ – Варна, допълни проф. Ганчев. Поканили сме цялата общественост в лицето на МРРБ, МОСВ, МТС, областната управа, кметовете на общините, които имат прилежащи територии към езерото: Варна, Девня, Белослав, кмета на село Казашко, както и всички останали заинтересувани институции и организации, като Щаба на ВМС (заради база Чайка и Флотски арсенал), БМК, ИАРА, БД, ВиК, ИАМА, ДППИ, ВСУ, ИРР, ИО, Пристанище Варна, Морският клъстър и т.н. Поканили сме и представители от бизнес средите, като някои от тях лично заявиха желанието си да се включат в мерките за подобряване на екологията. В рамките на семинара ще обсъдим анализа на състоянието на Варненското езеро и перспективите за постигане на устойчивост. Всички сме заинтересувани от подобряването на неговата екосистема. Идеята е да направим съвместен проект с мащабно европейско финансиране, който да подпомогне почистването на Варненското езеро. В случая две са големите цели. Първата е изключително важна за Варна, защото езерото е част от градската екосистема, трябва да подобрим условията на живот на гражданите, да намалим риска от неблагоприятни въздействия. Втората е насочена към икономическото развитие на тази част от града и запазването на биоразнообразието на видовете. 

По време на семинара ще анонсираме конкретни изводи, направени въз основа на цифровите карти. А след края на проекта ще ги предоставим за публично ползване и ще предложим  електронна услуга, уебсайт, където широката общественост да се информира за състоянието на замърсяването на Варненското езеро, а институциите да могат да планират и предприемат действията си, продължи заместник ректорът на ТУ – Варна. От една страна ключово е съхраняването на местообитанията и опазването на биоразнообразието, а от друга това са икономическите интереси. Варненското езеро би могло да стане чудесно място  за промишлено отглеждане на аквакултури и в момента работим в тази насока, като създаваме проект с румънски партньори. Той няма да бъде локализиран за езерото, тъй като в момента неговото замърсяване го прави рисково, но успеем ли да го прочистим, то ще стане благодатно място за аквакултури. Също и за индустриално добиване на енергия; има един друг замисъл, свързан с карбоновия цикъл с използването на въглеродния двуокис от атмосферата за добиване на енергия, който е перспективен в дългосрочен план.

Известни са идеите на община Варна, които разработва от няколко години: едната е Варненското езеро да се превърне в зона за отдих и развлечения, да има яхтени пристанища, хотели. Проекти имат и други университети във Варна. ТУ също има проект за полигон за обучение и тестване на нови технологии, за което вече сме говорили. Този полигон е част от бъдещето и на нас не ни трябва замърсено езеро, а такова, което е източник на живот за екосистемата на град Варна. 

А в момента проблемите там наистина са много, източниците на замърсяване са много и положението е крайно неприятно, особено в някои региони от езерото. Знаете, край Звездица има кораб, който стои от стари времена. Силно замърсена с метали е зоната, където има потопени кораби (преди 30 години там беше гробище за стари кораби). Край село Казашко също има проблеми. Сега на семинара трябва да си кажем открито, какви са ни проблемите и да търсим заедно решението им. Това е смисъла на нашата инициатива. Освен анализа на събраните данни от нашето изследване, след края на проекта, на участниците в семинара ще предоставим и брошура с добрите практики, как да се подходи към  екопроблемите на езерото и с препоръки и възможности към общината и към другите заинтересувани страни. Идеята е да работим заедно, за да подобрим ситуацията и да съхраним езерото за град Варна. Ще разгледаме три възможни сценария. Най-лошият – ако нищо не се направи и нещата продължат да се развиват, както е в момента. Вторият, който може да се нарече минималистичен, е по-приемлив и в рамките на проекта ще оценим, какви минимални усилия са необходими, за да подобрим състоянието на морската среда и на Варненското езеро през следващите 5-10 години. Разбира се, ще има и най- оптимистичен вариант, при който ще се опитаме да предвидим, какво може да се направи в кратки срокове- през следващите 5 години, за да се променят коренно възможностите за живот и за правене на бизнес край езерото. В тази посока, за да направим крачка към най-оптимистичния вариант, на семинара ще обсъдим инициативи за нови проекти с привличане на мащабни средства от ЕС. Има такива програми, има такива възможности, просто трябва да се обединим. Като университет имаме конкретна идея за голям проект по който вече са водени предварителни разговори, но ще разчитаме на широка обществена подкрепа, за да го подготвим, съгласуваме и изпълним в интерес не само на крайезерните общини, но и на целия Варненски регион, каза в заключение проф. Ганчев.

Последни новини

Последни новини

Доц. Виолин Райков: Засилва се миграцията на средиземноморски видове по нашето крайбрежие

Динамиката на морското биоразнообразие, която непрекъснато се засилва с климатичните промени, определи темата на нашия разговор с доц., д-р Виолин Райков от Института по

Гвоздейков: Българските морски пристанища могат да се превърнат в портали, концентриращи значителна част от търговските потоци през региона

Осигуряването на бърза и ефективна свързаност между Азия и Европа през българските пристанища е сред приоритетите на правителството. Това заяви министърът на транспорта и