Представиха оборудване срещу експлоатационни и аварийни замърсявания в морските и речните пристанища

ДП „Пристанищна инфраструктура“ представи оборудване за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания в акваторията на морските и речни пристанища у нас. Демонстрацията се проведе днес в База СНО на ДППИ, като част от заключителното събитие по проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“. 

В условия, близки до реалните, бе демонстрирана операция по отстраняване на нефтен разлив и замърсяване, причинено от плаващи твърди отпадъци. На вода бяха спуснати част от доставените по проекта високоспециализирани моторни лодки. Бонове за нефтени разливи, бонове от лек тип за твърди отпадъци, скимъри и лъкови колектори са част от оборудването, което ще се използва при демонстрацията.

Осигуряването на модерните съоръжения и оборудване от най-ново поколение за участие в операции по отстраняване на експлоатационни и аварийни замърсявания в пристанищните акватории за първи път предоставя цялостна организация за реагиране на аварийни замърсявания във всички морски и речни акватории на пристанищата у нас. 

Проектът се финансира чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. и с национално съфинансиране.

В резултат на неговото изпълнение се постига привеждане на българските пристанища към изискванията на Европейския съюз в областта на околната среда, произтичащи от европейските политики и директиви, както и на международните конвенции и стандарти в областта на водния транспорт.

Внедряването на Интегрирана информационна платформа, която е част от проекта, значително ще подпомогне и взаимодействието между различните участници по веригата при предаването на отпадъци от корабите.

Видео:

Последни новини

Последни новини

Не са извършени подробни изследвания преди строителството на „Карантината“ във Варна

Не са извършвани изследвания за по-детайлна и надеждна оценка при строителството на рибарско пританище Карантината за установяване ефекта на наносния транспорт, ерозионните и