ДНСК не може да каже “преместваеми” ли са кръчмите на Морска гара – Варна

Дирекция за национален строителен контрол не притежава материална компетентност, по отношение на обекти, разположени на територията на пристанищен терминал „Варна Изток“. Това пише в отговор до Maritime.bg на дирекцията, на която бе възложена проверка от Морска администрация.

ДНСК трябваше да установи доколко са “преместваеми” новоизградените кръчми край Морска гара – Варна.

Припомняме, че при строителството бяха засечени бетоновози. По-късно стана ясно, че Морска администрация е установила категорични несъответствия.

“Проверката на РДНСК Варна показа, че разрешенията за поставяне на цитираните преместваеми обекти, разположени на територията на пристанище „Варна-Изток“ са издадени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/ въз основа на доклади, изготвени от изпълнителния директор на ИАМА. В тях подробно са описани и обсъдени всички приложени документи – схеми за поставяне на обекта, представляващи неразделна част от разрешението за поставяне; мотивирано конструктивно становище на инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност; становище за съответствие на обекта с правилата и нормите за пожарна безопасност, издадено от РД „ПБЗН“ – Варна; подробни аргументи, обосноваващи основателността на заявеното от „Пристанище Варна“ ЕАД искане ведно с доказателства, че обектите отговарят на определението за „преместваем обект“, дефинирано в §5, т.80 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на Закона за устройство на територията /ЗУТ/”, коментират от ДНСК.

“Освен монтирането на метални конструкции се констатира изграждането на стени с тухли и зидарски разтвор в едно от заведенията. Такива материали и дейности не са описани, както в проектната документация за монтиране на обекта, така и в издаденото от транспортния министър разрешение за неговото съществуване. По константираните груби нарушения не са постъпили възражения от “Пристанище Варна” ЕАД и териториалното поделение на ДППИ, става ясно неотдавна от отговор на МТС.

Проверките на кръчмите, които възложи новото ръководство на Министерството на транспорта и съобщенията, са установили потенциални закононарушения. Това стана ясно от думите на зам.-министърът на МТС Владимир Върбанов във Варна в средата на миналия месец. Тогава той заяви, че резултатите вече са предадени и Министерството на вътрешните работи извършва проверка.

По време на събитие във Варна през този месец, Върбанов обяви, че все още няма резултати от проверките на МВР.

Ако въпросните проверки бъдат доведени до край и се потвърдят констатациите на ИАМА, незаконните кръчми следва да бъдат съборени, а проектантската правоспособност на инженерите, обявили ги за “преместваеми”, да бъде отнета.

Последни новини

Последни новини

Варна върху карта на Петрус Весконте от 1311 година – най-ранната оцеляла до наши дни морска карта

1. Петрус Весконте, „Карта на Централно и Източно Средиземноморие и Черно море“, 1311 г. Отсечка с Варна (varna). Държавен архив на Флоренция, Италия. Петрус Весконте (Petrus

Предлагат включване на Големия бариерен риф в списъка на застрашеното световно наследство

Комисия, подкрепяна от ООН, предлага Големият бариерен риф да бъде добавен в списъка на застрашените обекти на световното наследство и предупреждава, че без "амбициозни, бързи и

“Многократни проверки за сигурност” бавят отплаването на кораб “Св. Св. Кирил и Методий”

"Многократни проверки за сигурност" са причина за забавяне на очакваното отплаване на научно-изследователския кораб "Св. Св. Кирил и Методий". Това твърди проф. Христо

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент