Ръст на усвоените средства по ОП „Рибарство“


Проведе се деветото редовно заседание на  Комитета за наблюдение на “Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” (2007-2013 г.).  На заседанието на Комитета за наблюдение присъства г-н Стефанос Самарас началник отдел в ГД “Морски въпроси и рибарство” към Европейската комисия, ръководството на ИАРА, експерти от Дирекция “Европейски фонд за рибарство” към ИАРА, представители на институции,  представители на Местните инициативни рибарски групи и браншови организации от сектор “Рибарство”.

Пред членовете на мониторинговия комитет беше представен отчетът за изпълнението на Оперативната програма към 22 май 2012 г. Общият брой регистрирани проекти е 238. Общият брой подписани договори и одобрени проекти е  100, като 68 бр. от тях са с частни бенифициенти.

Общо договорираните средства за периода са  49 652 365 евро (49,08 %), а общо изплатените проекти са 58 бр. на обща стойност 13 771 098 евро (13,61%).  За сравнение в края на 2011 г. общият брой регистрирани проекти е 191, подписани договори /одобрени проекти/ е 71.

Общо договорираните средства са били 23,91 %, а общо изплатените средства едва 7,27%.  По време на заседанието, изпълнителният директор на ИАРА Драгомир Господинов заяви, че финансовото изпълнение на Оперативна програма “Рибарство” трябва да бъде ускорено и в тази връзка вече се предприемат нужните мерки. Той изрази надежда, че с увеличаване усвояването на финансови средства по Програмата ще започне нов етап в развитието на рибарството у нас.  И г-н Стефанос Самарас, началник отдел в ГД “Морски въпроси и рибарство” към Европейската комисия,  сподели необходимостта от още по-добро усвояване на средства по Оперативна програма “Рибарство”.  Във връзка с отписването на 4 млн. евро от ОП “Рибарство” в края на 2011 г.,/бюджетът от 106 679 609 млн. евро намалява на 101 168 996 млн. евро/  членовете на комитета одобриха новия финансовия план на ОПРСР, предложен от Управляващия орган във връзка с релокацията на средства в рамките на приоритетните оси.

Maritime.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

България не е създала и координационен център за смяна на екипажи по време на пандемията

България е сред страните, които все още не са обявили моряците за ключови работници. Базираната в София Изпълнителна агенция "Морска администрация" се е активирала едва дни

Курсанти от НВУ посетиха ВМС

На 12 май 2021 година курсантите-випускници от НВУ ”Васил Левски” бяха на работно посещение във формированията на Флотилия бойни и спомагателни кораби, дислоцирани в Пункт за

Високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването у нас гарантира разширяването на обхвата на VTMIS системата

Още по-високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването при посещение на корабите в българските морски пристанища е постигнато благодарение на разширяването на

Морска администрация „проспа“ четири месеца за обявяване на моряците за ключови работници

На 29 март 2021 г. ИА „Морска администрация“ е предприела необходимите действия в рамките на своите правомощия, като уведоми Министерството на транспорта, информационните