Създават Междуведомствен комитет за изпълнение на проекти по Дунавската стратегия


Българската страна инициира пътна карта за предложение на съвместен с Румъния проект “Развитие на Европейски коридор 7 – р. Дунав за подобряване на навигацията, модернизацията на пристанищната и довеждаща инфраструктура и изграждането на интермодални терминали и информационна система в общия българо-румънски участък на реката”. Тя допринася за постигане на една от целите на Стратегията, свързана с нарастване на превоза на стоки по р. Дунав до 2020г. с 20% спрямо 2010г.

Предложената пътна карта е в рамките на Приоритетна област 1 мобилност и интермодателност по Дунавската стратегия.

Създаването на Междуведомствен комитет между България и Румъния, като страни-участнички по Дунавската стратегия е една от основните дейности, идентифицирана в пътната карта и ще бъде обсъдено по време на работната среща на 31 май 2012 г. в Русе. Комитетът ще заработи вероятно до края на 2012 година. Целта му ще бъде създаване на общ план за действие между държавите, участващи в Дунавската стратегия и най-вече между България и Румъния, за изпълнение на ангажиментите по нея. Финансов източник би могъл да бъде новият предложен от Европейската комисия инструмент за Свързана Европа.

На срещата представителите на България и Румъния ще обсъдят развитието на Транс европейски коридор VII чрез подобряване на навигацията в съвместния българо-румънски участък на р. Дунав, както и модернизацията на пристанищната и довеждащата инфраструктура, развитието на интермодалния транспорт и развитието на информационните системи. Очаква се да бъде представен списък с проекти, които в зависимост от тяхната готовност, биха могли да се подготвят и реализират до 2020-а, 2030-а и 2050-а година.

Позицията на българската страна ще бъде представена от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и национално лице за контакти на България по Стратегията на ЕС за Дунавския регион Николина Николова. От румънска страна в работната среща ще се включат Националното лице за контакти на Румъния по Дунавската стратегия Лучиан Фату и Държавният секретар по транспорта Валентин Преда.

На срещата ще присъстват и представители на Европейската комисия, които пряко отговарят за развитието на вътрешноводния транспорт: Карла Пейс – Координатор на Европейската комисия за проектите по вътрешноводен транспорт и Чезаре Бернабеи – Генерална дирекция „Мобилност и транспорт”, Европейска комисия.

Домакини на срещата ще бъдат кметът на град Русе Пламен Стоилов и областният управител на област Русе Стефко Бурджиев.

Maritime.bg – България / Дунав

Последни новини

Последни новини

България не е създала и координационен център за смяна на екипажи по време на пандемията

България е сред страните, които все още не са обявили моряците за ключови работници. Базираната в София Изпълнителна агенция "Морска администрация" се е активирала едва дни

Курсанти от НВУ посетиха ВМС

На 12 май 2021 година курсантите-випускници от НВУ ”Васил Левски” бяха на работно посещение във формированията на Флотилия бойни и спомагателни кораби, дислоцирани в Пункт за

Високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването у нас гарантира разширяването на обхвата на VTMIS системата

Още по-високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването при посещение на корабите в българските морски пристанища е постигнато благодарение на разширяването на

Морска администрация „проспа“ четири месеца за обявяване на моряците за ключови работници

На 29 март 2021 г. ИА „Морска администрация“ е предприела необходимите действия в рамките на своите правомощия, като уведоми Министерството на транспорта, информационните