Остров Света Анастасия върху карта на Черно море от 1575 година

Portulan de la Méditerranée, 1575.
Отсечка от картата „Черно море“ с остров Света Анастасия в Бургаския залив, 1575 г. 

Картата на Черно море  е част от портолан на Средиземно море (Portulan de la Méditerranée, des côtes de Portugal, Espagne, France, Pays-Bas, Allemagne, Angleterre, d’Afrique, Arabie, Inde, Chine, Iles de la Sonde, etc., et de l’Amérique du Nord et du Sud) от 1575 г.

Той е работа на Ангелус от Марсилия (Angelus me fecit In Masilia, 1575), и е принадлежал на Кристол Виги (Le presant livre est à patron Cristol Viguié), капитан на кораб от Марсилия.

Атласът съдържа 14 карти, 8 върху пергамент и 6 върху хартия (с размери 30 х 19,5 см).

Първата карта от атласа е на Черно море (Mer Negre). Тя е върху пергамент и има размери 29,5 х 39,5 см. Ограничена е от червена рамка. Крайбрежната линия е оцветена в златисто. Картата е украсена с три рози с основните 16 посоки на ветровете.

В Бургаския залив, между Месембрия (отбелязан в червено, като по-значимо пристанище) и Созопол (отбелязан в черно) е нанесен и остров Света Анастасия (в червено). Със знак „+“ са отбелязани удобните корабни стоянки. 

Атласът се съхранява във френската национална библиотека „Галика“ (Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. Français 9669).

Последни новини

Последни новини

Подписахме Меморандум за разбирателство за морско сътрудничество с Пакистан

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев и посланикът на Ислямска република Пакистан Н. Пр. Мариам Афтаб подписаха Меморандум за разбирателство за