Изплатиха близо 2 млн. лева по Програмата за морско дело и рибарство

   Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати общо 1 960 715,98 лв. по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 от 1 до 20 юни 2022 г.

   Най-голямата сума – 624 402,09 лв. е изплатена по процедура BG14MFOP001-1.020 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност” от ПМДР. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска на 17 бенефициери.

    ДФ „Земеделие“ преведе 218 062,82 лв. на бенефициер по подмярка 2.1.1. “Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал” от Стратегията за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Варна, район Аспарухово – Белослав – Аксаково“. Помощта се отпуска за извършване на основен ремонт в сградата на кметството в с. Кичево, община Аксаково и преустройство на част от помещенията в информационно-образователен център в съответствие със съвременните изисквания за обучение и представяне на информация. Центърът ще функционира, като промотира водното и морско богатство на територията на МИРГ.

     Бенефициер получи 163 562,76 лв. по подмярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“. Безвъзмездната финансова помощ е за прилагане на методи за отглеждане и развъждане на аквакултури в пълносистемно рибовъдно стопанство, съвместими с конкретните потребности на околната среда и подлежащи на специфичните изисквания за управление на защитени зони по Натура 2000.

     160 245,22 лв. са изплатени на публичен бенефициер по подмярка 3 „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „БЧС Бяла – Долни чифлик – Аврен“. Подпомагането е за рехабилитация и ремонт на уличната и тротоарната настилка и за ремонт на уличните съоръжения.

     Изплатени са още 155 532,47 лв. на публичен бенефициер по мярка 1 „Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „БЧС Бяла – Долни чифлик – Аврен“. Средствата са за оборудване с понтони на пристанище „Чайка“ в гр. Бяла.

     123 960 лв. са преведени на бенефициер по подмярка 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“. Помощта е за изготвяне на цифров модел на релефа на Варненски залив, интегриран с данни за биоразнообразието и екологията, който да подпомага взимането на управленски решения, отговарящи на целите, заложени в Морската стратегия на Република България и основополагащите документи на ЕС за развитие на морската и крайбрежната зона.

      Други 122 356,92 лв. са изплатени по подмярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски общности” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „ВЗР: Батак – Девин – Доспат“. Средствата са предназначени за изграждане на информационен център, в който са ситуирани експозиции на риба и аквакултури, характерни за територията, както и представяне на историята на рибарството и „Въдичарството“.

     ДФ „Земеделие“ изплати 86 526,81 лв. на бенефициер по подмярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“. Безвъзмездната финансова помощ е за закупуване на оборудване за модернизиране на рибовъдно стопанство в с. Александрово, община Ловеч. Прилаганата технология на отглеждане осигурява ежедневен мониторинг и контрол на храненето на рибата.

      76 048,81 лв. са изплатени на бенефициер по подмярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“. Средствата са за изграждане на сграда за отглеждане на риба. Една от основните дейности ще е доставка и инсталиране на рециркулационна система за интензивно отглеждане на европейски сом.

     Фондът преведе 58 041,52 лв. на бенефициер по подмярка 3.1 „Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в рибарския район“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИРГ „Пазарджик“. С подпомагането ще бъде закупено оборудване за извършване на демонстрации и практически упражнения за популяризиране на водните спортове – уиндсърфинг, кайтбординг, уейкборд, водолазно гмуркане и каякинг.

      57 000 лв. получава бенефициер по подмярка 1.6 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности”. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за подобряване състоянието на морската среда в акваторията на Варненски залив и околните крайбрежни води.

    Изплатени са 48 814,56 лв. на бенефициер по подмярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, процедура 2.015 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите – Сектор „Малки проекти”. Финансовата помощ е за закупуване на мрежи за садки и смукателна помпа за люпилня.

      38 862 лв. са изплатени по проект по подмярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара”. Средствата са за разработване на маркировка и етикиране за проследяемост на улова от риба в Черно море и рибните продукти. Целта е да се спомогне за проследяемостта на продуктите от риболов, като така потребителите на риби и рибни продукти да получат гаранция за безопасността на продукта, като се информират за неговия произход с помощта на маркировка и етикиране.

    27 300 лв. са преведени на публичен бенефициер по подмярка 2.2.1 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик. Средствата ще послужат за мобилно приложение, което предоставя информация за забележителностите на рибарската област, и за бизнесите, свързани с туризма, културата и историята. Изработени са и рекламни материали за популяризиране потенциала на региона.

Последни новини

Рекорд: Над 100 газовоза са поръчани за строителство за полугодието

Над 100 газовоза са поръчани за строителство за първото полугодие на 2022 г., става ясно от данни на Clarksons'. Това е рекорд за ново строителство за всички времена. През миналата 2021 г. бяха поръчани 86 LNG-газовоза.
Прочетете

ООН се провали в набирането на пари за обезвреждане на „плаващата бомба“ в Червено море

Едва 100 хил. долара са набрани в организираната от ООН кампания, която има цел да осигури 20 милиона долара за справяне със ситуацията с FSO SAFER. Плавателният съд представлява изключително сериозна опасност за околната среда, а
Прочетете

Учени откриха „полюси на затопляне“ в Арктика

Руски и норвежки учени откриха в Арктика "полюси на затопляне" - зони с ускорено повишаване на температурата, по-голямо от скоростта на глобалното затопляне от десетилетия, съобщи ТАСС. Най-високите темпове на затопляне са
Прочетете

ИАРА ще получи над 35 млн. лева за дронове и нова техника

Планира се Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури да придобие различен вид техника, включително дронове, с което да се подпомогне изпълняването на контролните й функции, обяви в Бургас заместник-министърът на земеделието д-р
Прочетете

Бургас посреща Европейския шампионат по корабомоделен спорт

И тази година Бургас по традиция ще посрещне Европейския шампионат по корабомоделен спорт в клас "С". Очаква се участниците да предложат за оценка на журито 70 елитни модела. Освен от България, в Бургас ще пристигнат състезатели от
Прочетете

Изтеглянето на Русия от Змийския остров не гарантира износа на зърнени товари от украинските…

Изтеглянето на руснаците от Змийския остров е истински успех за украинците и болезнен удар за Москва, но не е сигурно, че ще промени хода на войната, смятат експертите. "Това е важно развитие на войната, което разхлабва обръча на
Прочетете

Флотът откри и унищожи морска мина край бреговете на България

Сигнал за плаваща морска мина е получен в Щаба на Военноморските сили в 15.10 ч. на 30 юни 2022 г. от Морския спасителен координационен център. Мината е забелязана на 27 морски мили източно от устието на река Камчия от моторен кораб
Прочетете

България участва в Конференцията на ООН за опазването и устойчивото използване на океаните и…

Снимка: Олег Ласточкин, © РИА Новости Заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов взе участие в Конференция на ООН за опазване на океаните и морската околна среда.
Прочетете

Представиха пред украинския бизнес възможностите за износ на зърнени товари през пристанищата на…

Снимка: Пристанище Варна Възможностите за обработка на товари в българските пристанища във Варна, Бургас и Русе бяха представени пред представители на Украинската търговско-промишлена палата по време на събитие, организирано от
Прочетете

Путин: Абсолютно никой не пречи на Украйна да разминира пристанищата си и да изнася зърно

Фото: amic.ru Никой не пречи на Украйна да разминира пристанищата си. Това заяви днес президентът на Руската федерация Владимир Путин. Той коментира, че именно украинските военни са отговорни за минирането на пристанищата на Черно море
Прочетете

Последни новини

България участва в Конференцията на ООН за опазването и устойчивото използване на океаните и моретата

Снимка: Олег Ласточкин, © РИА Новости Заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов взе участие в Конференция

Представиха пред украинския бизнес възможностите за износ на зърнени товари през пристанищата на България

Снимка: Пристанище Варна Възможностите за обработка на товари в българските пристанища във Варна, Бургас и Русе бяха представени пред представители на Украинската

Иновациите и дигитализацията дават нови хоризонти за развитие на синята икономика на България

На 22 юни 2022 г. се проведе национална конференция на тема "Иновации и дигитализация за устойчиво развитие на синята икономика на България". Организатори на събитието бяха

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент