Развитието на устойчиви аквакултури става приоритет за Европейския съюз

По време на заседание на Съвета по селско стопанство и рибарство в Брюксел министрите постигнаха съгласие по набор от заключения относно по-нататъшното развитие на устойчивите аквакултури в ЕС.

Министрите приветстваха стратегическите насоки за по-устойчив, издръжлив и конкурентоспособен сектор на аквакултурите в ЕС за периода 2021—2030 г., предложени от Европейската комисия. 

Те подчертаха също така, че е важно да се даде подходящ висок приоритет на сектора. Съветът изрази подкрепата си за разработването на нови сладководни и морски методи за аквакултури със слабо въздействие върху околната среда и подчерта необходимостта да се гарантира предоставянето на питателна, здравословна и безопасна храна и да се намали силната зависимост на ЕС от вноса на рибни продукти и продукти от аквакултури, като по този начин се допринесе за продоволствената сигурност.

„Успяхме да постигнем съгласие по основната посока за по-нататъшно развитие на аквакултурите в ЕС. Това е един бързо разрастващ се и разнообразен сектор, в който се произвеждат както морски, така и сладководни видове. Искрено вярвам, че аквакултурите играят важна роля за укрепване на продоволствената ни сигурност, но също така и за допринасяне за нашите цели, определени в Европейския зелен пакт, стратегията „От фермата до трапезата“ и стратегията на ЕС за биологичното разнообразие. Подчертаването на основните предизвикателства и заплахи може да ни помогне да повишим конкурентоспособността и устойчивостта на сектора на аквакултурите в ЕС“, каза Зденек Некула, министър на земеделието на Чешката република.

Във връзка с това министрите изтъкнаха необходимостта от интензивно сътрудничество между всички заинтересовани страни с цел прилагане на насоките за аквакултурите, както и необходимостта винаги да се вземат предвид особеностите на всеки вид система за аквакултури, както морска, така и сладководна.

Освен това министрите отбелязаха необходимостта от обезвреждане на използваната вода в съответствие с приложимото право и факта, че емисиите на определени количества хранителни вещества във водата не могат да бъдат напълно избегнати. Те призоваха Комисията да подобри съгласуваността между целта за разрастващ се устойчив сектор на аквакултурите в ЕС и законодателството на ЕС в областта на околната среда.

Министрите отбелязаха със загриженост и нарастващите популации на хищници, по-специално защитени видове като корморани и видри, които се превърнаха в значително предизвикателство за операторите в сектора на аквакултурите и причиниха значителни щети на много предприятия. В това си качество те настоятелно призоваха Комисията да набележи ефективни и ефикасни мерки за управление в целия ЕС с цел предотвратяване и намаляване на щетите, причинени от тези хищници. Те подчертаха също така значението на управлението на болестите, в което хуманното отношение към животните и научните изследвания играят ключова роля.

Накрая министрите заявиха, че по-нататъшните стъпки за повишаване на екологичните характеристики на сектора на аквакултурите в ЕС включват биологичното отглеждане на аквакултури, както е предвидено в стратегията „От фермата до трапезата“ и плана за действие за развитието на биологичното производство.

В това си качество те приканиха Комисията да обмисли предложение за изменение на регламента относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, който понастоящем позволява биологичното сертифициране за отглеждане на черупкови организми и рибовъдство само при много строги условия.

Някои сладководни, морски и други системи за аквакултури постигат по-високи екологични показатели, но понастоящем не съществува схема на равнище ЕС за етикетиране или сертифициране на устойчиви продукти и не са определени условия в полза на тези видове аквакултури.

Във връзка с това министрите приканиха Комисията да предложи установяването на прозрачна система на ЕС за признаване и възнаграждаване на производителите за управлението на аквакултури, което е екологосъобразно или позволява предоставянето на допълнителни екосистемни услуги, за да се митивират производителите и да се осигури дългосрочна схема за подпомагане за тези дейности. Те също така препоръчаха повишаване на осведомеността на потребителите за всички ползи от аквакултурите.

Последни новини

Последни новини

Контейнеровоз е вторият поразен кораб в Червено море от Хутите край Йемен

Плаващият под флага на Панама контейнеровоз NUMBER 9 (IMO: 9340752) е вторият поразен от Военноморските сили на Йемен кораб в неделя. Срещу него е изстреляна ракета, която

Хутите атакуваха кораб, менажиран от компания с израелски собственик и български директор

Поразеният в поредната атака край Йемен бълкер UNITY EXPLORER (IMO: 9726035) е менажиран от базирано във Великобритания дружество с български директор, установи справка на

Бригаден генерал Яхия Сарее: Военноморските сили на Йемен проведоха операции срещу още два търговски кораба, свързани с Израел

Хутите официално поеха отговорност за атаките в неделя срещу два търговски кораба. "Тази сутрин Военноморските сили на Йемен проведоха операции срещу два търговски кораба,

Червено море: Ракетни атаки срещу американски боен кораб и плавателни съдове, свързани с Израел

Ракети и дронове са били изстреляни срещу американския боен кораб USS Carney (DDG 64) и поне два търговски кораба, свързани с Израел, съобщи "Ал Джазира", цитирайки информация