Каварна върху морска карта на Хармен и Мартен Янз от 1610 година

Каварна (Gauarno) върху „Морска карта на североизточния Атлантически океан, Средиземно море и част от Черно море“ – Хармен и Мартен Янз, 1610 г. 

Автори на картата са картографите братя Хармен и Мартен Янз (Harmen Jansz, 1540-1617) от Едам (Edam), Нидерландия. Картата е върху пергамент и има размери 75 х 85 см. Тя се съхранява във френската национална библиотека „Галика“. 

Бреговете на Черно море са представени в златисто, зелено и червено. Картата е украсена с три компасни рози, ориентирани на север, две с 32 посоки и една с 16 посоки на ветровете. Под компасната роза, в центъра на картата, надпис в златисто: EUROPA. 

Каварна (Gauarno) е представена с червено мастило. С червено мастило се означават по-важните градове и пристанища, но по времето на създаването на картата (1610 г.) Каварна е незначително селище. Варна е означена с името Vorma. С това име градът е отбелязан върху морски карти (портолани) за пръв и последен път. 

Топоними по западния бряг на Черно море:  R. Groscho (лиман Синое), Saranalla (нос Мидия), Pangulo (Мангалия), Loxilussi (нос Шабла), Gauarno (Каварна), Castrica (резиденция „Евксиноград“), Vorma (Варна), C: Lemano (Емона), Axme (Маслен нос), Sisipollo (Созопол), Gastapolli (Ахтопол). 

Chart of the Mediterranean, Black Sea and western Europe, with the Azores, Madeira and Canary islands – Harmen Jansz, Marten Jansz. Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE B-1129 (RES).

Последни новини

Последни новини

Доц. Виолин Райков: Засилва се миграцията на средиземноморски видове по нашето крайбрежие

Динамиката на морското биоразнообразие, която непрекъснато се засилва с климатичните промени, определи темата на нашия разговор с доц., д-р Виолин Райков от Института по

Гвоздейков: Българските морски пристанища могат да се превърнат в портали, концентриращи значителна част от търговските потоци през региона

Осигуряването на бърза и ефективна свързаност между Азия и Европа през българските пристанища е сред приоритетите на правителството. Това заяви министърът на транспорта и