Пристанище Бургас спечели проект за безвъзмездна финансова помощ


В края на миналата година „Пристанище Бургас” подаде документи за участие по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ. В официалния списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, публикувани на 30 май тази година, Пристанище Бургас спечели проекта BG051PO001-2.3.02 по процедура „Безопасен труд”. Схемата за безвъзмездна финансова помощ ще се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  Целите на проекта за безвъзмездна финансова помощ са за подобряване на условията на труд в предприятията при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа, адаптиране  на  управленските  процеси  в  предприятията  към  нов  подход  при регламентирането  и  нормирането  на  труда  и  изграждането  на  съвременна  система  от  трудови стандарти, както и повишаване на производителността на заетите в подкрепените предприятия.  През първото петмесечие на 2012 година през “Пристанище Бургас” ЕАД, по оперативни данни преминаха 949 хил. тона товари, което е с 21 % ръст в сравнение с товарооборота през същия период на 2011 година за оперираните от дружеството терминали „Изток” и „Запад”.  Обработените 19 892 контейнерни TEU единици отразяват  100% (два пъти) увеличение на контейнерния трафик спрямо съответния период на 2011година, което е по-добър резултат и от   предкризисната 2008 година.

По думите на изпълнителния директор Диян Димов пускането в експлоатация на новата логистична база „Хладилен склад“  от началото на месец юни ще позволи затвържадаване на нарастващата тенденция  и качествено разширяване на предлаганите пристанищни услуги.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

България не е създала и координационен център за смяна на екипажи по време на пандемията

България е сред страните, които все още не са обявили моряците за ключови работници. Базираната в София Изпълнителна агенция "Морска администрация" се е активирала едва дни

Курсанти от НВУ посетиха ВМС

На 12 май 2021 година курсантите-випускници от НВУ ”Васил Левски” бяха на работно посещение във формированията на Флотилия бойни и спомагателни кораби, дислоцирани в Пункт за

Високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването у нас гарантира разширяването на обхвата на VTMIS системата

Още по-високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването при посещение на корабите в българските морски пристанища е постигнато благодарение на разширяването на

Морска администрация „проспа“ четири месеца за обявяване на моряците за ключови работници

На 29 март 2021 г. ИА „Морска администрация“ е предприела необходимите действия в рамките на своите правомощия, като уведоми Министерството на транспорта, информационните