На заключителен форум в Бургас ще отчетат резултатите по ECOPORT 8

Четвъртото и заключително международно събитие по проект „Екологосъобразно управление на пристанищата от трансграничния коридор” – ECOPORT 8, ще започне на 8 юни 2012 г. в град Бургас, и ще събере представители на шестте държави-партньори по проекта – Албания, Гърция, Италия, Черна гора, Румъния и България. Партньорите по ECOPORT 8 са пристанищни власти и научни институти от шестте държави, чиито портове се намират на пътя на транспортен коридор № 8.

Организатор на заключителния форум е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) в качеството му на събенефициент и партньор по проекта. Освен ДППИ, от българска страна партньор е НИМХ-БАН.

Основният акцент на събитието ще бъде поставен върху проведените мониторингови изследвания в акваторията на двете пилотни пристанища – в Бургас, Република България и в Бар, Република Черна гора. Ще бъдат обсъдени резултатите от направените до момента замервания на параметрите на морската вода и въздуха в двата порта.

На форума ще бъде дадена оценка за успешното приключването на проекта, което е предвидено за 30 юни 2012 г.

Официално обръщение към всички участници и гости ще бъде направено от генералния директор на предприятието Мирослав Петров. Обръщение ще направи и изпълнителният директор на „Пристанище Бургас” ЕАД Диян Димов.

Сред официалните гости, потвърдили участието си, са председателят Комисията по транспорта, информационните технологии и съобщенията в Четиридесет и първото Народно събрание г-н Иван Вълков, кметът на община Бургас г-н Димитър Николов, заместник-кметът на морския град – г-н Красимир Стойчев, управителят на област с административен център Бургас г-н Константин Гребенаров и Александър Станков – директор в направление „Експлоатация” в «Пристанище Варна» ЕАД.

Проф. Леонардо Дамяни от Политехническия университет в италианския град Бари, представител на водещия партньор – Италия, ще обобщи постигнатите резултати от дейностите по проекта. Експерти ще споделят наблюденията си за състоянието на околната среда в района на двете пилотни пристанища. С цел да бъде отчетено влиянието на пристанищната дейност върху състоянието на средата, точките, в които се извършват замерванията в акваториите на двата порта, обхващат зоните на интензивен корабен трафик и товаро-разтоварни операции.

ECOPORT 8 стартира през 2009 г., като целта на проекта е предотвратяване на замърсяването на морската вода, въздуха и почвата, както и съхраняване на всички природни ресурси в пристанищните райони и в близост до крайбрежните зони.

Закупената по проекта мониторингова системата в пристанище Бургас официално бе пусната в експлоатация на 15 март 2012 г. Първите резултати показаха, че състоянието на наблюдаваните параметри на въздуха и водата в Бургаския залив са в допустимите стойности. Малкото отчетени отклонения не се дължат на експлоатационната дейност на пристанището.

С осъществяването на проекта се цели оптимизиране на взаимодействието между индустриалната дейност на пристанищата и градската среда. Крайната цел на ECOPORT 8 е осигуряване на стимулираща екологична надпревара между пристанищата в Югоизточна Европа, като се контролира въздействието върху околната среда чрез използването на общи правила и стандарти, както и чрез създаването на мрежа от еко-пристанища.

Проект „Екологосъобразно управление на пристанищата от трансграничния коридор” се финансира със средствата на ЕС по приоритетна ос 2 на Оперативна програма за транснационално сътрудничество в „Югоизточна Европа 2007-2013”. Индикативният бюджет на ДППИ по проекта е 324 200 евро, като 85% от тях се отпускат от ЕФРР, а 15% – национално съфинансиране от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини

БАМК: Отвличането на „Galaxy Leader“ е грубо погазване на международното морско право от една държава членка на ООН

Отвличането на "Galaxy Leader" е грубо погазване на международното морско право от една държава членка на ООН. Това пише в декларация до премиера Николай Денков на Българската

Сомалийски пирати, а не хути, са били на борда на танкер „Central Park“

Сомалийски пирати, а не хути, са били на борда на танкер CENTRAL PARK, в екипажа на който има двама български моряци. Това стана ясно от думите на говорителя на Пентагона

Израелската ZIM: Предприемаме временни проактивни мерки, за да гарантираме безопасността на нашите екипажи

Израелската ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) потвърждава постоянния си ангажимент да обслужва източносредиземноморските и израелските пристанища. Това обявиха пред