За национални планове и стратегии в подкрепа на дребномащабния риболов настоява ФАО

Генералният директор на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) Ку Донгю откри 35-ата сесия на Комитета по рибарство (COFI35), единственият глобален междуправителствен форум, който предоставя препоръки и политически съвети на правителствата, регионалните рибарски органи, организациите на гражданското общество, както и частния сектор и международната общност, съобщава ФАО.

Според организацията рибарството и аквакултурите могат потенциално да допринесат повече за подобряване на глобалната продоволствена сигурност и хранене, но трябва да се увеличат усилията, за да се гарантира, че по-нататъшното развитие е ефикасно, приобщаващо и устойчиво. ФАО признава и жизненоважната роля на работещите в по-малки мащаби рибари и рибовъди.

„Днес, повече от всякога, когато сме изправени пред много глобални предизвикателства, рибарството и аквакултурите играят все по-важна роля в осигуряването на храна и работни места по целия свят“, каза Ку. Той добави, че ценните водни ресурси трябва да се управляват и използват отговорно и устойчиво, ръководени от най-добрата налична наука.

Срещата на COFI тази седмица (5-9 септември) ще обсъди как да развиваме глобалната аквакултура по устойчив и справедлив начин, да подобрим управлението на рибарството и да увеличим усилията за премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов и как да гарантираме опазването на биологичното разнообразие и устойчивото развитие на рибарството и аквакултурата в контекста на променящия се климат.

Откриващата сесия на COFI включваше бележки на Питър Томсън, специален пратеник на генералния секретар на ООН за океаните и Рафаел Гроси, генерален директор на Международната агенция за атомна енергия, с която ФАО има широко сътрудничество.

Членовете също така ще обсъдят прилагането на Кодекса за поведение при отговорен риболов, ключов инструмент, който насочва усилията за напредък на устойчивия риболов и аквакултури по света повече от 25 години.

За по-нататъшна подкрепа за прилагането на Кодекса Комитетът ще призове страните да одобрят първите „Доброволни насоки за трансбордиране“ – нов инструмент, който ще предостави на членовете и организациите критични стандарти, които да прилагат в своите политики и разпоредби.

Регулирането, наблюдението и контролирането на трансбордирането подпомага устойчивия риболов. Целта е да се затегнат вратичките, които позволяват рибата, получена от незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов, да бъде прехвърляна от един кораб на друг без разрешение и да навлиза на пазара.

Както разкрива водещият доклад на ФАО за 2022 г. за състоянието на световния риболов и аквакултури, аквакултурите са свидетели на драматичен растеж и се очаква потребителското търсене да доведе до по-нататъшно разширяване. Ръстът на аквакултурите, особено в Азия, повиши общото производство на рибарство и аквакултури до най-високото ниво за всички времена от 214 милиона тона през 2020 г.

Глобалното потребление на водни храни (с изключение на водорасли) се е увеличило със среден годишен темп от 3 процента от 1961 г. насам, достигайки 20,2 кг на глава от населението, повече от двойно потребление спрямо 60-те години на миналия век.

ФАО се ангажира със „Синята трансформация“, далновидна инициатива за посрещане на двойното предизвикателство на продоволствената сигурност и устойчивостта на околната среда, като същевременно гарантира справедливи резултати и равенство между половете. COFI35 ще предостави възможност за по-нататъшно обсъждане на това в контекста на напредъка на екологосъобразната политика и практики, както и на технологичните иновации.

Ку също така обяви пускането на първата по рода си книга с рибни рецепти на ФАО, продукт на неговата инициатива на последната сесия на COFI, като прикани членовете и персонала на ФАО да споделят как възприемат рибата като храна в живота си. Книгата съчетава хранителни рецепти от цял ​​свят с техническата информация на ФАО за екологията, устойчивостта и хранителното съдържание на рибата, използвана в рецептите, някои от които са предоставени от известни готвачи.

За да се отбележи Международната година на непромишления риболов и аквакултури, днес се проведе и събитие на високо ниво, за да се обсъди критичният принос на дребномащабните рибари и рибовъдите за живота и поминъка на цели общности по света, особено в развиващите се страни.

„Всички ние можем да направим повече и трябва да продължим да се вслушваме в гласовете и нуждите на дребномащабните рибари, рибовъдите и рибните работници“, сподели Ку, когато откри събитието, отдавайки почит на „жените, мъжете, младежите, коренното население и селските общности, които са гръбнакът на дребномащабния риболов и подсекторите на аквакултурата“.

Ку подчерта важността на разработването на национални планове и стратегии в подкрепа на дребномащабния риболов и аквакултурата, които се основават на установени инструменти като „Доброволни насоки за осигуряване на устойчив дребномащабен риболов в контекста на продоволствената сигурност и изкореняването на бедността“.

Последни новини

Последни новини

Хутите: Целият екипаж на кораб GALAXY LEADER е осигурен с всичко нужно

На снимката са капитанът на кораба, старши помощник-капитанът и дипломатически представител. От съображения за сигурност, част от изображението е замъглено. Целият екипаж на

Пристанищата на ЕС претоварват огромни количества руски газ за трети страни

Европейският съюз се стреми да ограничи употребата на руски газ след нахлуването на Руската федерация в Украйна. Анализ на Института по енергийна икономика (IEEFA) обаче отчита

Променени тарифи за пристанищните такси създадоха напрежение в морската индустрия

Без нужното обществено обсъждане е изменена тарифата за събираните такси от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура". Това пише в писмо до транспортния министър