Избират представители в работната група за програмата за морско дело и рибарство

Предстои сформирането на Работна група за разработване на програма за морско дело и рибарство за следващия програмен период 2014 – 2020г.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е определена за водещо ведомство.

Неправителствените организации, желаещи да участват в дейността по изготвяне на програма за морско дело и рибарство, са поканени да представят заявление за участие в избора на представители на неправителствения сектор в работната група.

Заявление за участие в избора могат да подават неправителствени организации в обществена полза. Сред тях: социални организации, екологични организации, организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата, организации, работещи в сферата на политиките за развитие, други групи организации, чиято дейност има отношение към тематичните цели и мерки, които ще се финансират от програмата за морско дело и рибарство.

Критериите, на които трябва да отговарят неправителствените организации, са посочени в Механизма за избор на неправителствените организации, чиито представители да участват в състава на работните групи за разработване на Договора за партньорство и програмите на Република България за програмен период 2014-2020 г.

Maritime.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

България не е създала и координационен център за смяна на екипажи по време на пандемията

България е сред страните, които все още не са обявили моряците за ключови работници. Базираната в София Изпълнителна агенция "Морска администрация" се е активирала едва дни

Курсанти от НВУ посетиха ВМС

На 12 май 2021 година курсантите-випускници от НВУ ”Васил Левски” бяха на работно посещение във формированията на Флотилия бойни и спомагателни кораби, дислоцирани в Пункт за

Високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването у нас гарантира разширяването на обхвата на VTMIS системата

Още по-високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването при посещение на корабите в българските морски пристанища е постигнато благодарение на разширяването на

Морска администрация „проспа“ четири месеца за обявяване на моряците за ключови работници

На 29 март 2021 г. ИА „Морска администрация“ е предприела необходимите действия в рамките на своите правомощия, като уведоми Министерството на транспорта, информационните