Дунавската камара предлага създаване на Речна администрация


Българска Дунавска Камара – Русе изпрати становище до заинтересованите страни във връзка с децентрализацията на изпълнителните агенции.

Според камарата ИАМА трябва да бъде преместена във Варна или Бургас, като от сдружението не назовават къде според тях е правилно да бъде дислоцирана шапката на структурата.

От Дунавската камара са на мнение, че речната част на ИАМА трябва да се премести в гр. Русе и да се преименува в ИА „Речна администрация“. Тази администрация трябва да концентрира в себе си всички дейности по контрола на корабоплаването по вътрешните водни пътища  /българската част/ и българските речни пристанища.

Седалището на морската част на ДП „Пристанищна инфраструктура” да се премести във Варна или Бургас и се преименува на ДП „Морска пристанищна инфраструктура”, а седалището на речната част на ДП „Пристанищна инфраструктура” да се премести  в Русе и да се преименува на ДП „Речна пристанищна инфраструктура”, предлагат още от камарата.

Maritime.bg – България / Дунав

Последни новини

Последни новини

България не е създала и координационен център за смяна на екипажи по време на пандемията

България е сред страните, които все още не са обявили моряците за ключови работници. Базираната в София Изпълнителна агенция "Морска администрация" се е активирала едва дни

Курсанти от НВУ посетиха ВМС

На 12 май 2021 година курсантите-випускници от НВУ ”Васил Левски” бяха на работно посещение във формированията на Флотилия бойни и спомагателни кораби, дислоцирани в Пункт за

Високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването у нас гарантира разширяването на обхвата на VTMIS системата

Още по-високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването при посещение на корабите в българските морски пристанища е постигнато благодарение на разширяването на

Морска администрация „проспа“ четири месеца за обявяване на моряците за ключови работници

На 29 март 2021 г. ИА „Морска администрация“ е предприела необходимите действия в рамките на своите правомощия, като уведоми Министерството на транспорта, информационните

К.д.п. Димитър Димитров: Разчитаме на ЕК да спре пиратските нападения в Гвинейския залив

ЕС се насочва към проекти през Международната морска организация (IMO), които да засилят контрола по бреговата ивица на Гвинейския залив. Това се казва в получения отговор на