Дунавската камара предлага създаване на Речна администрация


Българска Дунавска Камара – Русе изпрати становище до заинтересованите страни във връзка с децентрализацията на изпълнителните агенции.

Според камарата ИАМА трябва да бъде преместена във Варна или Бургас, като от сдружението не назовават къде според тях е правилно да бъде дислоцирана шапката на структурата.

От Дунавската камара са на мнение, че речната част на ИАМА трябва да се премести в гр. Русе и да се преименува в ИА „Речна администрация“. Тази администрация трябва да концентрира в себе си всички дейности по контрола на корабоплаването по вътрешните водни пътища  /българската част/ и българските речни пристанища.

Седалището на морската част на ДП „Пристанищна инфраструктура” да се премести във Варна или Бургас и се преименува на ДП „Морска пристанищна инфраструктура”, а седалището на речната част на ДП „Пристанищна инфраструктура” да се премести  в Русе и да се преименува на ДП „Речна пристанищна инфраструктура”, предлагат още от камарата.

Maritime.bg – България / Дунав

Последни новини

Последни новини