ДППИ прави остров за птиците във Варненското езеро за близо 4 млн. лева

Представянето на бъдещия изкуствен остров във Варненското езеро препълни Дома на моряка на 06.10.2022 г. Пилотният за България проект привлече вниманието на Община Варна, Военноморските сили на Р България, Българска морска камара, „Пристанище Варна“ ЕАД, „Пилотска станция Варна“ ЕООД, „Поддържане чистотата на морските води“ АД и др. Проектът се изпълнява от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) съвместно с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Изграждането на изкуствен остров във Варненското езеро има ключово значение за създаването на безопасно място за почивка и гнездене на птиците, които се срещат в района на езерото. Една от тях е речната рибарка, която е застрашен вид, включен в Червената книга на България. В района на Бургаските езера и Природозащитния център „Пода“ експертите от БДЗП от години прилагат метода за изграждане на наколни платформи, които предоставят място за гнездене, което е максимално близко до естественото местообитание на рибарките. Благодарение на тези усилия в момента в района на Бургаските езера се наблюдават най-многобройните колонии на вида в България. Целта е тази добра практика да се приложи в района на Варненско-Белославското езеро.

Очаква се на острова да гнездят и много други видове птици, като гривеста и белочела рибарка, саблеклюн, кокилобегач, речен и морски дъждосвирец. Островът ще осигури място за почивка за мигриращи и зимуващи видове, както и за някои от гнездящите птици в областта. Проектът „Демонстрация на пилотна зелена инфраструктура като печелившо решение за биоразнообразието и развитието на Варненското езеро“ – LIFE for Lake Varna се финансира по Програма LIFE на ЕС.

Последни новини

Последни новини

Променени тарифи за пристанищните такси създадоха напрежение в морската индустрия

Без нужното обществено обсъждане е изменена тарифата за събираните такси от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура". Това пише в писмо до транспортния министър

Варненска морска гимназия „Св. Н. Чудотворец“ отбелязва 75 години от създаването си

Варненска морска гимназия "Свети Николай Чудотворец" ще отбележи своята 75-а годишнина. В своята 75-годишна история училището се е утвърдило като лидер в обучението на