Варна върху карти на Жан Франсоа Русен от 1661, 1672 и 1674 година

1. 1. Варна (Barna) върху карта на Жан Франсоа Русен от 1661 година (отсечка). Библиотека „Хънтигтън“, Сан Марино, Калифорния 

1. 2. Portolan atlas, Entire Mediterranean area. Jean François Roussin, 1661, Huntington Library.

Жан Франсоа Русен (Jean François Roussin) е френски картограф от Марсилия. Работи във Венеция между 1660 и 1673 г., в Тулон и Марсилия.

Картата “Entire Mediterranean area” (Цялата Средиземноморска зона) е създадена от Жан Франсоа Русен във Венеция през 1661 г. Картата е включена в морски атлас (Portolan atlas), съдържащ 3 морски карти върху пергамент с размери 350 х 510 мм (510 x 700 мм). Атласът се съхранява в библиотеката „Хънтигтън“ в Сан Марино, Калифорния (HM 37. Huntington Library, San Marino, California). 

Върху картата Варна (Barna), е нанесена с червено мастило. С червено мастило, знак за значимост на градовете и пристанищата, са нанесени и Калиакра (Taiasca), Несебър (Misembria) и Созопол (Sisopoli). На красиви картуши са изписани имената на континентите Европа (EVROPE), Азия (ASIA) и Африка (AFRIQVE). Картата е украсена с 14 компасни рози с 8, 16 и 32 посоки на вятъра; знакът север е представен с красиви флорални мотиви.  

Топоними по западния бряг на Черно море: Stinigani (Мангалия), Losinico (нос Шабла), Taiasea (нос Калиакра), Gauarna (Каварна), Castrisi (резиденция „Евксиноград“), Barna (Варна), Clamono (Емона), Misembria (Несебър), Sisopoli (Созопол), Gastopoli (Ахтопол), Malfia (нос Малатра).

2. 1. Варна (Varilla) върху „Карта на Средиземно море и част от Черно море“, Жан Франсоа Русен, 1672 година (отсечка). Френска национална библиотека „Галика“.

2. 2. Chart of the Mediterranean and part of the Black Sea, Jean François Roussin, 1672, Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. NAF 1465.

Втората карта на Жан Франсоа Русен е датирана от 1672 г. Тя е част от сбирка, съдържаща 5 карти върху пергамент, сгънати на две, с размери 550 х 390 мм, залепени върху дърво. Сбирката се съхранява във Френската национална библиотека „Галика“ в Париж. 

Картата е украсена с пояснителен картуш, с рози на ветровете и с красиви надписи в синьо на континентите Европа EVROPE), Азия (ASIE) и Африка (AFRIQVE). Черно море е означено с надпис “Mer Noire”. Западното крайбрежие е представено в оранжево. Остров Змийски (Фидониси) е представен като трилистна детелина в синьо, без надпис. На територията на България е представена отрязък от красива роза на ветровете.

Върху картата Варна (Varilla) е нанесена с червено мастило. С червено мастило, знак за важни селища и пристанищата, са нанесени Варна (Varilla) и Несебър (Mesenbro).    

Топоними по западния бряг на Черно море: Constantia (Констанца), Pancalari (Мангалия), Gauarna (Каварна), Carbona (Балчик), Varilla (Варна), Clania (Обзор), Climano (Емона), Mesenbro (Несебър), Duraso (Созопол), Malfite (нос Малатра).

3. 1. Отсечка от картата „Средиземно море“ на Жан Франсоа Русен, 1674 г. с Варна (Varilla). Френска национална библиотека „Галика“. 

3. 2. Jean-François Roussin, “De la Mer Méditerranée”, 1674. Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, CPL GE SH ARCH-44.

Третата карта на Жан Франсоа Русен е съставена в Тулон (Франция) през 1674 г. Картата е от три пергаментни листа и има размери 82 х 142,5 см. Континентите Европа, Азия и Африка са представени с красиви надписи EVROPE, ASIE, AFRIQVE. Черно море е представено с надпис MER MAIOR OR MER NOIRE. Картата е украсена с красиви рисунки на ветроходи; в Средиземно море е представена рисунка на морски бой между две гребни галери.

Варна (Varilla) е нанесена с червено мастило, знак за важни селища и пристанища. По западния бряг на Черно море с червено мастило са нанесени Варна (Varilla) и Несебър (Mesenbro).

Последни новини

Последни новини

България не е подавала данни в европейската система по надзор на пазара на морското оборудване

България не е подавала данни в европейската система по надзор на пазара на морско оборудване, пише в издадено от Европейската комисия мотивирано становище. В