Дунавските страни ще работят за предотвратяване на миналогодишната криза


Предотвратяването на миналогодишната криза с корабоплаването по река Дунав бе основна тема на първата среща на транспортните министри на крайдунавските държави, която се състоя в Люксембург по инициатива на Европейската комисия. Министрите договориха декларация, в която са формулирани определени ангажименти за страните и в която се потвърждават съществуващите задължения за поддържане на фарватера в добро състояние и за предприемане на мерки за решаване на проблеми като ниските нива на водата или нейното замръзване.

Декларацията бе подписана от транспортните министри на Австрия, България, Хърватия, Германия, Молдова, Румъния и Словакия, а Сърбия и Босна и Херцеговина изпратиха писма в подкрепа на документа.

Унгария все още не е подписала декларацията.

Министрите договориха и бъдещи срещи за съгласуване на дейности чрез инструментите на стратегията за река Дунав и на координатора на трансевропейската транспортна мрежа за вътрешните водни пътища.

„Миналогодишното парализиране на корабоплаването причини загуби на стойност над 6 млн. евро. Проблемите с трафика по Дунав могат да се избегнат посредством по-доброто поддържане на благоприятно за корабоплаването състояние на реката, по-ефективна комуникация и по-стриктно наблюдение. Днешната декларация е похвална стъпка напред. Очакваме и Унгария да положи подписа си своевременно“, заяви заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по транспорта Сийм Калас.

Комисарят по регионалната политика Йоханес Хаан добави: „Река Дунав е жизненоважна артерия в региона и има потенциала да допринесе за откриване на нови работни места и за повече растеж. Предвидимият трафик е от основно значение за изграждането на доверие в този конкурентен и екологичен транспорт. Постигнатото споразумение е убедително доказателство за предимствата на Дунавската стратегия. Надявам се, че по-късно този месец ще се срещна с унгарския министър на инфраструктурата, на която да обсъдим изразените от Унгария резерви“.

През септември и октомври 2011 г. навигацията по Дунав замря напълно за повече от 38 дни поради ниски нива по долното течение на реката. Подобни проблеми засегнаха унгарския, сръбския и българския участъци на река Дунав през ноември 2011 г.

Освен загубите за корабоплавателните дружества спирането на трафика по река Дунав намалява доверието в корабоплаването като надежден и рентабилен начин на транспорт и поражда риск от пренасочване на товарите към по-малко екологични видове превоз, съобщиха от пресслужбата на ЕС.

Чрез съвместната декларация страните по Белградската конвенция и ратифициралите Европейското споразумение за основните вътрешни водни пътища с международно значение (AGN) се ангажират да поддържат благоприятно за корабоплаване състояние на реката.

До 2013 г. те ще въведат процедури за национално и трансгранично сътрудничество в отговор на извънредни условия, ще възстановят оптималните и безопасни условия за корабоводене. Наред с това ще осигурят непрекъснатост в комуникацията относно фарватера, ще наблюдават изпълнението и редовно ще обменят информация на ежегодни срещи или при необходимост.

Maritime.bg припомня, че ще бъде създаден Междуведомствен комитет между България и Румъния, като страни-участнички по Дунавската стратегия.

Maritime.bg – Корабоплаване/ Дунав

Последни новини

Последни новини

България не е създала и координационен център за смяна на екипажи по време на пандемията

България е сред страните, които все още не са обявили моряците за ключови работници. Базираната в София Изпълнителна агенция "Морска администрация" се е активирала едва дни

Курсанти от НВУ посетиха ВМС

На 12 май 2021 година курсантите-випускници от НВУ ”Васил Левски” бяха на работно посещение във формированията на Флотилия бойни и спомагателни кораби, дислоцирани в Пункт за

Високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването у нас гарантира разширяването на обхвата на VTMIS системата

Още по-високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването при посещение на корабите в българските морски пристанища е постигнато благодарение на разширяването на

Морска администрация „проспа“ четири месеца за обявяване на моряците за ключови работници

На 29 март 2021 г. ИА „Морска администрация“ е предприела необходимите действия в рамките на своите правомощия, като уведоми Министерството на транспорта, информационните

К.д.п. Димитър Димитров: Разчитаме на ЕК да спре пиратските нападения в Гвинейския залив

ЕС се насочва към проекти през Международната морска организация (IMO), които да засилят контрола по бреговата ивица на Гвинейския залив. Това се казва в получения отговор на