Полева подготовка на специалисти по ЯХБЗ от флота

До 04.11.2022 г. на УП „Ново село“ – район 2 „Чубра“ се провежда полева подготовка на щатните и нещатни специалисти по ЯХБЗ от военните формирования на Военноморските сили, под ръководството на капитан II ранг Валентин Йорданов, главен експерт в отдел „Подготовка“ в Щаба на Военноморските сили на Република България.

Целта на полевата подготовка е военнослужещите от ВМС да усъвършенстват практическите действия при възникване на ядрена, химическа и биологична (ЯХБ) обстановка в резултат на използване на оръжия за масово унищожение, терористични актове с използване на ЯХБ агенти, възникване на ЯХБ опасни аварии с изтичане на токсични индустриални материали (ТИМ) и трансгранично заразяване (замърсяване) на територията на България.

На 26.10.2022 г. беше проведена съвместна подготовка с военнослужещи от въоръжените сили на Република Италия – CBRN Team от състава на батальонната бойна група, провеждаща подготовка в района на УП „Ново село“. За ръководител на занятието от българска страна бе назначен м-р Иван Русев, флагмански специалист по ЯХБЗ и Е (ядрена, химическа, биологическа защита и екология) на флотилия бойни и спомагателни кораби от състава на Военноморските сили.

Последни новини

Последни новини

Няма непосредствена опасност за крайбрежието ни от взривяването на „Каховка“

Във водите на Черно море в района на Одеса постъпва вода от р. Днепър след взривяване на стената на яз. Каховка. Акт, за който взаимно се обвиняват Русия и Украйна. През

Подводният риф при нос Шабла върху карти на Гаетано ди Палма и Ал. Конрад от 1811 и 1828 година

Отсечка от картата „Карта на по-голямата част от Турция в Европа“ на Гаетано ди Палма от 1811 г. с част от западния бряг на Черно и подводният риф при нос Шабла (Cap Chabla).