Полагаме усилия за получаване на поръчки за няколко типа кораби по руската програма


Български корабостроителни, кораборемонтни заводи и фирми ще могат да се включат в мащабната програма на Русия за обновяване на флота. Това стана ясно по време на Петото заседание на Постоянната руско-българска работна група (ПРГ) в областта на корабостроенето, кораборемонта, морския и речен транспорт към Междуправителствената руско-българска комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество.

Усилия ще бъдат положени в посока за получаване на поръчки за строеж на няколко типа съдове. Сред тях – многоцелеви, риболовни  и пасажерски за вътрешен транспорт. Това каза в отговор на въпрос на Maritime.bg председателят на Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт, изпълнителен директор на „Корабно машиностроене” АД и съпредседател на ПРГ от българска страна Иван Даскалов.

Maritime.bg припомня, че през следващите 8 години в РФ ще бъдат построени 1 352 кораба. Частните корабостроителници във федерацията ще получат поръчки, които не надвишават 2,6 млрд. щ. долара. Тази информация обаче не бе потвърдена от съпредседателя от руска страна на ПРГ Александър Альошкин. В отговор на въпрос на Maritime.bg колко процента от поръчките за ново строителство ще бъдат предоставени на изпълнители извън РФ, той каза: „В конкурсите няма ограничение за участниците. Ако спечелиш – получаваш„. По думите му все още не е ясно кои корабостроителници ще получат проекти.

Петото заседание на ПРГ беше почетено от Генералният консул на Руската федерация във Варна Юрий Соловьов, управителят на Варненска област Данчо Симеонов, Илиян Цонев търговски представител в Посолството на България в Москва, к.д.п. Сергей Църнаклийски изпълнителен директор на Изпълнителна  агенция „Морска администрация” и представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България.

В тяхно присъствие беше подписан протокол, който определя като удовлетворителна работата на ПРГ.

Шестото  заседание на Постоянната работна група в областта на корабостроенето, кораборемонта, морския и речен транспорт,  ще се проведе в периода септември – октомври 2012 г. в гр. Санкт Петербург, Русия. Предстои да бъде изготвен анализ на вариантите / възможностите / за оказване на помощ от руска страна при презентиране на българските корабостроителни заводи пред руските корабособственици и конкретни бенефициенти от Федералните целеви програми на Руската Федерация  / Министерство на промишлеността и търговията на Руската Федерация /, Федералната агенция по морски и речен транспорт на Руската Федерация, Федералната агенция по рибарство на Руската Федерация, за обновяване на руския флот. В рамките на следващото заседание на  ПРГ ще бъдат организирани срещи между български производители на корабно оборудване и руски шипингови компании и корабостроителни заводи.

История
В края на май 2010 в Генералното консулство на Република България в Санкт Петербург се проведе руско – български форум на тема: „Корабостроенето и кораборемонта – стратегическо сътрудничество”. Бизнес форума бе организиран от Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт / БНАКК /, Службата по търговско-икономически въпроси към Генералното консулство на Република България в Русия, „Център по технологии на корабостроенето и кораборемонта” АД и Асоциацията на корабостроителите на Санкт Петербург и Ленинградска област, с подкрепата на Министерството на външните работи и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България. Основен акцент в проявата беше възобновяването на руско-българските отношения в областта на корабостроенето и кораборемонта. В тази връзка бяха обсъдени проблемите на корабостроенето и кораборемонта, проектирането на плавателни съдове за морския и речен транспорт. Сред разглежданите теми бяха и тези за корабното машиностроене, корабната електротехника, морското приборостроене. През втория ден от форума беше проведено и Първото заседание на Постоянната руско-българска работна група (ПРГ) в областта на корабостроенето, кораборемонта, морския и речен транспорт, сформирана в изпълнение на подписания по време на XIII-то заседание на Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, (10-11 Декември 2009 г. в гр. София), протокол от страна на министрите на икономиката на Руската федерация и Република България.

Като продължение на установените контакти, проведените разговори и подписания протокол в Санкт Петербург, на 15 и 16 септември  2010 г. Варна беше домакин на Второто заседание на Постоянната руско-българска работна група в областта на корабостроенето, кораборемонта, морския и речен транспорт. Повече от 20 бяха участниците във форума от корабостроителния и кораборемонтен бранш от българска и руска страна. Програмата на Втората руско-българска работна среща по проблемите на сътрудничеството в областта на корабостроенето, кораборемонта, морския и речен транспорт  включваше: обсъждане на първоначални възможности за сътрудничество, предложени от двете страни, като сред тях се откроиха: разработка и съвременни проектни решения за сондажни платформи и обслужващите ги кораби, риболовни и рибопреработвателни плавателни съдове, речни кораби и баржи, специализирани и изследователски кораби, пасажерски кораби и др. Участниците в срещата бяха запознати с дейността на Българския корабен регистър. Обсъдени бяха и възможностите за обмен на стажанти, обучавани във висшите учебни заведения по специалностите корабостроене и кораборемонт. Програмата на Втората руско-българска работна среща по проблемите на сътрудничеството в областта на корабостроенето, кораборемонта, морския и речен транспорт включваше и посещения на Института по хидро и аеро- динамика, както и на корабостроителни и кораборемонтни заводи в района на Варна и акваторията на Варненското езеро. В края на втория работен ден, 16 септември 2010 г., участниците в срещата  в присъствието на генералния консул на Руската федерация във Варна Юрий Соловьов, изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” Сергей Църнаклийски и  управителя на Варненска област Данчо Симеонов подписаха протокол за сътрудничество.

 В началото на април 2011 г.  в Москва се проведе  Третото заседание на  ПРГ в областта на корабостроенето, кораборемонта, морския и речен транспорт. Работното заседание се проведе в рамките на XIV-то заседание на Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, което се състоя в Министерството на икономическото сътрудничество на Руската Федерация в Москва. По време на тази среща акцентът падна върху перспективите за развитие на руско-българското сътрудничество  в областта на корабостроенето; обсъждане на възможностите за доставка на българско корабно оборудване за корабите, които се строят в руските корабостроителни заводи; обмен на студенти по специалностите корабостроене и кораборемонт между висшите руски и български учебни заведения в областта на корабостроенето и кораборемонта и др.

 Така се стигна и до Четвъртото заседание на Постоянната руско-българска работна група в областта на корабостроенето, кораборемонта, морския и речен транспорт към Междуправителствената руско-българска комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество, което се проведе от 24 до 26 октомври 2011 г. във Варна. В проявата участваха близо 30 висши ръководители и водещи специалисти и лектори от руска и българска страна. Програмата на форума включваше доклади и дискусии, свързани с участието на българската страна в доставката на корабно оборудване за кораби, строящи се в руски корабостроителници; сътрудничество в областта на съвременното проектиране на граждански кораби, в т.ч. на кораби за риболовния флот; възможностите за съвместно участие в проекти в областта на корабостроенето в Каспийския регион на Руската федерация; форми на обмен на студенти по специалностите „Корабостроене” и „Кораборемонт” между висшите учебни заведения на двете страни. Като обобщение на работата на  ПРГ беше подписаният на 25 октомври 2011 г. съвместен протокол, в който беше дадена положителна оценка на свършеното до момента. Документът беше подписан от Леонид Горбов, временно изпълняващ длъжността председател на руската част на постоянната руско-българска работна група в областта на  корабостроенето, кораборемонта, морския и речен транспорт и заместник генерален директор на „Център по корабостроене и кораборемонт” АД  / ОАО „ЦТСС”  /  и от българска страна от Светлин Стоянов председател на българската част на ПРГ и  изпълнителен директор на  ККЗ„МТГ-Делфин”АД. Церемонията по подписването на двустранния протокол беше почетена от генералният консул на Руската федерация във Варна Юрий Соловьов, Петя Несторова Генерален консул на България в Санкт Петербург, управителят на Варненска област Данчо Симеонов и ръководители на отдели в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини