Драгират рибарското пристанище Карантината

Варненското общинско дружество “Общински паркинги и синя зона”, което оперира рибарското пристанище “Карантината” в квартал “Аспарухово”, обяви инвестиционно предложение за драгаж. Припомняме, че на подхода към пристанището се образува пясъчна коса, която го превърна в неизползваемо за големите риболовни кораби.

Ето какво пише в инвестиционното предложение, без редакторска намеса:


ОП „ОБШИНСКИ ПАРКИНГИ И СИНЯ ЗОНА“, ОБЩИНА ВАРНА, гр. Варна, ул. „Ал.Рачински“ №29 ЕИК: 0000934421679, УВЕДОМЯВА засегнатото население, че има инвестиционно предложение за “Драгажен план на рибарско пристанище „Карантината”, район „Аспарухово”, Община Варна“.

Рибарско пристанище Карантината е реконструирано и модернизирано през 2020 г. В процеса на експлоатация входът към пристанището се затлачва с пясъчни наноси, привлечени от вълнението и теченията от непосредствено съседно разположения Аспарухов плаж. Причина за това е формираната зона на вълнова сянка, в която плаващите наноси се утаяват. Това налага извършване на неотложни възстановителни драгажни работи.

Предвиденото драгиране възстановява началното положение на водната линия такава, каквато е била преди изграждането на пристанището. Драгажните работи не нарушават баланса на наносите на Аспаруховия плаж, а само ги преразпределят в границите на литодинамичната единица.

Драгажните работи засягат Поземлен имот 10135.5506.979, област Варна, община Варна, гр. Варна и Поземлен имот 10135.5506.897, област Варна, община Варна, гр. Варна. Имотите са държавна и общинска собственост. Количествата на драгажа е общо 53 462 m3 от тях: драгиране с плаваща механизация – 42 728 m3; изкоп с брегова механизация 10 734 m3.

Районът не е защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). Мястото на драгиране попада в периферията на защитена зона (ЗЗ) „Галата“ (код BG0002060) за опазване на дивите птици, която е класифицирана като зона от мрежата „Натура 2000“, определена  съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и обявена със Заповед №РД-127/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 21/2012 г.). В северозападния край на Аспаруховия плаж има зона с рядък вид от Червената книга на България, който ще бъде съхранен.

Инвестиционното предложение не е свързано с отделяне на значителни количества вредни емисии във въздуха. Очаква се отделянето на известни количества вредни емисии от работата на драгажната и транспортната техника: азотни оксиди, въглероден оксид, серни оксиди, летливи органични съединения, прахови частици. Поради краткостта на този период (до 2 месеца), отделяните емисии няма да са значителни и няма да влошат качеството на въздуха в района.

По време на драгирането няма да се формират строителни отпадъци и промишлени отпадъчни води. За работещите на обекта ще се използва съществуващата канализационна система. Не се предвижда водоползване и заустване на отпадъчни води във водни обекти.

На обекта няма да се съхраняват опасни вещества.


Още по темата:

Последни новини

Последни новини

“Многократни проверки за сигурност” бавят отплаването на кораб “Св. Св. Кирил и Методий”

"Многократни проверки за сигурност" са причина за забавянето на очакваното отплаване на научно-изследователския кораб "Св. Св. Кирил и Методий". Това твърди проф. Христо

Китай прие пореден нов боен кораб

Нов тежък разрушител – „Аншан“, е постигнал оперативна способност след изпитания, и е готов за плавания в далечни води, съобщи Централната китайска телевизия (ССТV), предаде

Русия бави обработката на кораби по зърнения коридор в Черно море, твърди Украйна

Руската страна умишлено забавя проверката на кораби с украинско зърно от Съвместния координационен център (СКЦ) по инициативата "Черноморско зърно", като по този начин

Кап. Димитър Димитров: Най-авторитетният форум на CESMA ще се проведе във Варна догодина

Как и с какви очаквания българските моряци посрещат своя професионален празник, Никулден, на този обичаен и винаги актуален въпрос, търсим отговор в нашия разговор с с к.д.п.

В Морско училище представиха нова специалност – „Национална и регионална морска сигурност“

Новата специалност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – „Национална и регионална морска сигурност“, бе представена официално пред военнослужещи, цивилни и курсанти и студенти.

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент