Модерна рибовъдна ферма създадоха по Програмата за морско дело и рибарство в язовир „Клокотница“

От традиционно рибно стопанство, каквото представляват всички зарибени вътрешни водоеми, наемателят на язовир „Клокотница“, „Водно строителство – Хасково“ АД, успява да създаде и организира модерно аквакултурно производство чрез мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) (2014-2020 г.). Стопанството отговаря на всички европейски изисквания и осигурява близо 100 тона годишно от най-търсените сладководни видове риба на пазара у нас. 

Пред Maritime.bg инж. Стефан Петров, управител на „Водно строителство – Хасково“ АД сподели, че от 2002 г. ползват язовира под наем от „Напоителни системи“ ЕАД.

„Тогава рибата се отглеждаше по традиционния, екстензивен начин в свободни водни площи и за тази дейност беше ангажиран само един човек“, заяви инж. Петров. Той допълни, че възможност за развитие на стопанството, по методите на интензивното производство, са открили в процедурите на ПМДР.

„Успешно кандидатствахме с проекта за разширяване и модернизация на аквакултурното стопанство на „Водно строителство – Хасково“ АД“, посочи още управителят и информира, че общата стойност на инвестицията е 961 125,19 лв. без ДДС. „50 % или 480.5 хил. лв. от сумата на направената инвестиция ни беше възстановена от Програмата“, съобщи инж. Стефан Петров.

„По изготвения технологичен проект отглеждането на риба в язовира се осъществява по два начина. Единият е досегашният, включващ свободното отглеждане в целия язовир на шаран, бял амур, пъстър толстолоб, бяла риба и сом. А другият се състои от обособяването на четири места в чашката на язовира на направените площадки за хранене и улов на рибата, което е част от проектното ни предложение“, обясни инж. Петров. 

По думите му, наред с това е организирано и модерното интензивно садково отглеждане на риба. „Общо бяха направени осем плаващи садки, оборудвани с две мрежи с по две автоматични хранилки. Или на практика в една модерна рибна ферма съчетахме съществуващото екстензивно, свободно отглеждане с интензивното в садки, където рибата поема повече храна и по-редовно, от там и расте по-бързо“, каза Стефан Петров. 

Той разясни още, че по този начин пълно са затворили производствения цикъл със собствен зарибителен материал, отглеждане на рибата и завършва с предлагането й за консумация на потребителите. 

„С планираната модернизация на рибовъдната ферма и инвестирането в различни подобрения на технологичния процес се очаква годишното производство на риба да достигне 95 600 кг.“, коментира управителят на дружеството.

Той поясни, че от тях 8 000 кг. е производството на зарибителен материал, а оставалите 87 600 кг. риба са за реализация на пазара. Те са различните видове шаранови риби, които са и от най-търсени от потребителите у нас.

По проекта са закупени и преместваеми обекти, нови оборудвани фургони. „Единият от тях е приспособен за пункт за първа продажба. В него има кантар и вани, с цел предлагаме на жива риба. Това е мястото, където всеки, който желае може да си закупи риба на дребно“, ни разказа още бенефициентът.

Той поясни, че стопанството вече разполага и с хладилен контейнер, който позволява рибата да се съхранява  продължително време при ниска температура, малко под нулата, за реализирането й в търговската мрежа. На терена има и оборудвана лаборатория, с цел направата на съответните изследвания и издаването на сертификат, гарантиращ че предлаганият от нас продукт отговаря на всички изисквания на Агенцията по безопасност на храните.

Помислено е и за условията за работа и почивка на персонала в рибната ферма, като с проекта са осигурени и общо 6 работни места. 

„С реализацията на проекта вече сме средно голяма модерна рибовъдна ферма, която по всяко време гъвкаво може да отговори на нуждите на пазара от различни видове прясна шаранова риба. Годишният ни капацитет позволява да осигурим достатъчни количества риба, дори по празниците, когато има най-голямо“, добави накрая инж. Петров.

ПМДРА

Последни новини

Последни новини