ДППИ осигурява ресурс от резервни части за VTMIS

ДП “Пристанищна инфраструктура” обяви обществена поръчка за доставка на резервни части и консумативи за Системата за управление и информационно обслужване на корабния трафик и Глобалната система за морска безопасност. Предприятието осигурява до 580 000 лева без ДДС, установи справка на Maritime.bg.

Системата за наблюдение и управление на корабния трафик (VTMIS) осигурява денонощно радиолокационно, AIS, метеорологично, термо-, видео- наблюдение и управление на корабния трафик в морските пространства на България. Глобалната система за морска безопасност (GMDSS) осигурява денонощно разпространяване на информация за морска безопасност, 24-часово дежурство на радиоканалите за бедствие и безопасност и радиокомуникационно осигуряване в отговорния район на България.

Системите са изградени и въведени в експлоатация в различни периоди за времето от 2002 г. до 2020 г. По време на експлоатацията им се наблюдава нормалното за всяка техническа система дефектиране на част от устройствата, дължащо се основно на непрекъсната експлоатация в дълъг период от време. За осигуряването на непрекъснатия вахтен режим, а също и за осигуряване на висока надеждност на системата и висока готовност за непрекъсната работа е необходим съответния ресурс резервни части, както и незабавна реакция за възстановяване на нарушена функционалност при възникване на отказ, обосновават нуждата от ДППИ.

Предметът на обществената поръчка е свързан с доставка на резервни части за изграждащите модули на двете системи, а именно радиолокация, радиотелефония, преносна радиорелейна среда, термо- и видео- наблюдение и аварийно електрозахранване.

Последни новини

Последни новини

В Морско училище представиха нова специалност – „Национална и регионална морска сигурност“

Новата специалност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – „Национална и регионална морска сигурност“, бе представена официално пред военнослужещи, цивилни и курсанти и студенти.

Виждали ли сте потъналите кораби във Варненското езеро? Община Варна сега разбра за тях, плаща 30 хил. лева за огледи

Община Варна се готви да плати малко над 29 хил. лева на частни фирми, които сами предлагат обследване на потънали кораби във водите на Варненското езеро, макар пълна информация

Модерна рибовъдна ферма създадоха по Програмата за морско дело и рибарство в язовир „Клокотница“

От традиционно рибно стопанство, каквото представляват всички зарибени вътрешни водоеми, наемателят на язовир „Клокотница“, „Водно строителство - Хасково“ АД, успява да създаде и

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент