Удължиха забраната за улов на калкан в общностните води на Черно море


Със заповед на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов с 15 дни от 15 юни 2012 г. до 30 юни 2012 г. включително се удължава срока на действие на забраната за улов на калкан в общностните води на Черно море.

При случаен улов на екземпляри от калкан същите следва да се връщат незабавно във водата, независимо от тяхното състояние.

Удължаването на срока на забраната е на основание извършени кръстосани проверки и оценка на размножителния статус на популацията на калкан от Института по рибни ресурси – Варна и ръководството на ИАРА.

От събраните проби от екземпляри от дънно-прикрепени хрилни мрежи, изводите на учените от ИРР са, че калканът е в добро физиологично състояние, но в женските индивиди от калкан има още хайвер. На база анализа, препоръката на експертите е, че във връзка  с активното размножаване на калкана през първото десетдневие на месец юни, сезонната забрана за риболов на калкана трябва да остане в сила до края на месец юни 2012 г.

Предвид становището на учените от Института по рибни ресурси – Варна и след съгласуване с браншови асоциации в сектора, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, взе решение за удължаване на срока на забраната за улов на калкан до 30 юни.Предложението е съгласувано и от министъра на околната среда и водите.

Maritime.bg – Рибарство

Последни новини

Последни новини

България не е създала и координационен център за смяна на екипажи по време на пандемията

България е сред страните, които все още не са обявили моряците за ключови работници. Базираната в София Изпълнителна агенция "Морска администрация" се е активирала едва дни

Курсанти от НВУ посетиха ВМС

На 12 май 2021 година курсантите-випускници от НВУ ”Васил Левски” бяха на работно посещение във формированията на Флотилия бойни и спомагателни кораби, дислоцирани в Пункт за

Високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването у нас гарантира разширяването на обхвата на VTMIS системата

Още по-високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването при посещение на корабите в българските морски пристанища е постигнато благодарение на разширяването на

Морска администрация „проспа“ четири месеца за обявяване на моряците за ключови работници

На 29 март 2021 г. ИА „Морска администрация“ е предприела необходимите действия в рамките на своите правомощия, като уведоми Министерството на транспорта, информационните