Варна върху карта на Грациозо Бенинказа от 1466 година

Отсечка от картата на Грациозо Бенинказа от 1466 г. със западното крайбрежие на Черно море и Варна (barna). Национална библиотека на Франция, Париж.

Картата е част от атлас (Atlas nautique de l’océan Atlantique Nord-Est, de la mer Méditerranée et de la mer Noire) с 5 карти върху пергамент, фино обработена овча кожа, с размери 44,2 x 34,6 см. Атласът се съхранява в Националната библиотека на Франция в Париж. 

Авторът на атласа е Грациозо Бенинказа (Grazioso Benincasa, 1420-1482). Той е най-известният италиански картограф от 15-и век. Роден е в Монтесикуро (Montesicuro) до Анкона (Италия). Произхожда от благородническо семейство. Бил е собственик и капитан на кораб. 20 години плава в Средиземно, Адриатическо, Егейско и Черно море. От 1463 г. работи във Венеция, където са създадени повечето от неговите карти и атласи. Баща на картографа Андреа Бенинказа (Andrea Benincasa).

На картата крайбрежната линия е предадена в златисто, по важните селища и пристанища са нанесени с червено мастило. Със знак „+“ са отбелязани удобните корабни стоянки. Пред нос Шабла (losillucico) със знак „+“ и две точки е отбелязан опасния за корабоплаването подводен риф. Срещу Созопол (sisopoli) с червено мастило е нанесен остров Свети Йоан (Свети Иван). В залива на Балчик (carbona) е нанесен несъществуващ остров. 

С червено мастило върху картата е нанесена и Варна (barna). По западния бряг на Черно море с червено мастило са нанесени çanauarda (нос Мидия), caliacra (нос Калиакра), barna (Варна), mesember (Несебър), sixopoli (Созопол) и stagnara (Инеада). 

Топоними по западния бряг на Черно море: proslauiça (остров Китук), groxea (лагуна Разим), çanauarda (нос Мидия), costança (Костанца), pangalla (Мангалия), losillucico (нос Шабла), caliacra (нос Калиакра), gauarna (Каварна), carbona (Балчик), castrici (резиденция „Евксиноград“), barna (Варна), rossico (на южния бряг на Варненския залив в местността „Карантината“), gallato (нос Галата), mauro (Черни нос), cdelemano (Емона), mesember (Несебър), lassillo (Поморие), poro (Бургас), schaffida (Димчево), sisopoli (Созопол), asine (Маслен нос), verdiuçço (нос Урдовиза), gattopoli (Ахтопол), stagnara (Инеада).

Grazioso Benincasa, Portolan chart of the Black Sea, Sea of Marmara and the Eastern Mediterrenean, 1466. Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, CPL GE DD-2779 (RES).

Последни новини

Последни новини