Варна върху карта на Андреа Бенинказа от 1476 година

Отсечка от картата на Андреа Бенинказа от 1476 г. със западното крайбрежие на Черно море и Варна (barna). Библиотека на Женева, Швейцария.

Автор на картата е италианския картограф Андреа Бенинказа (Andrea Benincasa). Той е роден към 1437 г. в Анкона. Работи между 1476 и 1508 г. Син е на картографа Грациозо Бенинказа (Grazioso Benincasa, 1420-1482).

Морският атлас на Андреа Бенинказа (Atlas de cinq cartes nautiques, d’Andrea Benincasa) е изработен в Анкона (или Венеция) през 1476 г. Той съдържа 5 карти върху пергамент (фино обработена овча кожа), с размери 28,8 x 20,5 см. Атласът се съхранява в Библиотеката на Женева, Швейцария (Genève, Bibliothèque de Genève / Ms. lat. 81). Първата карта в атласа е „Карта на Източното Средиземноморие и Черно море“.

Крайбрежието на Черно море (Mare Maggiore) е нанесено с черна и златиста линия. Над Пера и Константинопол се представени знамената на Генуа, с червеният кръст на Свети Георги, и на византийската династия Палеолози (управлявала Византия от 1261 до превземането на Константинопол от османците през 1453 г.). Принадлежността на териториите е представена със знамена, поставени по крайбрежието. Картата е украсена с изгледи на градове, най-големият от които е на Йерусалим (Civitas Jerusalem), и с рисунки на татарски император и вавилонски султан.

Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища, е нанесена и Варна (barna). По западния бряг на Черно море с червено мастило са нанесени çanauarda (нос Мидия), challiacra (нос Калиакра), barna (Варна), mesember (Несебър), grixopoli (Созопол) и stagnara (Инеада).

Със знак „+“ са означени удобните корабни стоянки, а с точки опасните за корабоплаването плитчини. Територията на България е означена с надпис Burgaria.

Топоними по западния бряг на Черно море: proslauiça (остров Китук), groxea (лагуна Разим), çanauarda (нос Мидия), costança (Костанца), pangalla (Мангалия), losilluccicho (нос Шабла), challiacra (нос Калиакра), carbona (Балчик), castrici (резиденция „Евксиноград“), barna (Варна), potamia (неизвестно), rossico (на южния бряг на Варненския залив в местността „Карантината“), gallato (нос Галата), mauro (Черни нос), lauiça (Обзор), cdelemano (Емона), mesember (Несебър), lassillo (Поморие), porro (Бургас), schaffida (Димчево), grixopoli (Созопол), asine (Маслен нос), verdiuçço (нос Урдовиза), gattopoli (Ахтопол), stagnara (Инеада).

Andrea Benincasa, Côtes de la Mer Noire et côtes de la Méditerranée orientale. 1476. Genève, Bibliothèque de Genève / Ms. lat. 81.

Последни новини

Последни новини