10 млн. лева за модернизация и разширяване обхвата на речната информационна система по река Дунав

До 10 млн. лева осигурява ДП „Пристанищна инфраструктура“ за модернизация на техническите съоръжения и разширяване обхвата на речната информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС, установи справка на Maritime.bg по обявена от предприятието обществена поръчка.

Българската Речна информационна система („БУЛРИС“) представлява националната част от Общо европейска система за осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване по вътрешните водни пътища. България има задължението да поддържа RIS система, част от трансевропейската мрежа за осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване по вътрешните водни пътища.

Съществуващата инфраструктура е разпределена в комуникационни и сензорни точки, разположени по протежението на р. Дунав. Телекомуникационната инфраструктура на „БУЛРИС“, осъществява пълен и непрекъснат пренос на всички данни от наблюдението на трафика и комуникацията с плавателните съдове по протежението на целия български участък без липса на покритие, събрани в сградата на РИС Център – Русе.

Предоставянето на РИС в реално време е важно условие за намаляване на рисковете при преминаване на плавателни съдове през критични участъци по река Дунав и по този начин – за повишаване на нивото на безопасност за корабоплаването. Системата създава условия за повишаване на ефективността на превозите по вътрешните водни пътища.

„БУЛРИС“ е важен елемент от комплекса от мерки за контрол и предотвратяване на замърсяванията по най-голямата европейска река.

Многогодишната експлоатация е довела до физическа и морална амортизация на част от използваното оборудване, което подлежи на замяна за поддържане на работоспособността на системата и висока степен на оперативна готовност, коментират от ДП „Пристанищна инфраструктура“.

С осигурените до 10 млн. лева сега се планира обновяване на съществуващата система за проследяване на корабния трафик Transas Navi Harbour, с последна актуална версия и подмяна на прилежащите работни станции в РИС Център Русе и резервен център Варна.

Ще бъдат подменени сървъри, среда за виртуализация в РИС Център Русе и резервен център Варна. Планира се и модернизация на съществуващата РРЛ преносна мрежа, включваща подмяна с такава от ново поколение, оптимизация на трасетата, и точки с възможност за оптична свързаност.

По поръчката ще се извърши и подмяна на съществуващото мрежово оборудване, с такова от ново поколение, както и подмяна на AIS базови станции, антенно-фидерни трасета и DGPS с-ма, с ново поколение, покриващи изискванията по стандарта VDES, с интеграция към системата за управление и следене на трафика на БУЛРИС.

ДППИ ще извърши и модернизация на съществуващи системи за резервирано захранване в РИС от тип UPS, включваща помяна на контролерите за мониторинг на съществуващите дизел генератори, както и подмяна на наличната система за видео наблюдение и следене на корабния трафик с ново поколение от цифров тип, с интеграция към системата за управление и следене на трафика на БУЛРИС.

Планирана е и доставка на нова CMS платформа за уеб сайт bulris.bg, базирана на постоянен лиценз за поддръжка, както и мобилно приложение, покриващо текущите РИС услуги, достъпно на двете най-големи платформи за дигитално разпространение за мобилни приложения и софтуер.

Ще бъде разширена съществуващата система БУЛРИС, чрез добавяне на нова точка за наблюдение на територията на землището на с. Мечка, обл. Русе.

Последни новини

Последни новини

Почистиха паметника на подводничарите край Камчия, вандализиран с надписи „Слава на Украйна“

Граждани почистиха паметника на подводничарите край р. Камчия, който бе залят с боя от вандали през изминалите дни. "Свидетели сме на поредното вандалско посегателство

ММК призовава правителствата да насочат курса към бъдеще с нулеви емисии от корабоплаването

Международната морска камара (ММК) подкрепя разработването на Глобален стандарт за горива (GFS) като техническа мярка за намаляване на емисиите от корабоплаването. Според