Новоизбраният генерален секретар на IFSMA идва в България


На 14-ти и 15-ти юни 2012 г. в Копенхаген, Дания се проведе 38-мата годишна асамблея на Международната федерация на асоциациите на морските капитани (IFSMA) при домакинството на асоциацията на датските капитани и офицери (Danish Maritime Officers, DMO).

Асамблеята беше предшествана от семинар „Предпочитаният кораб за бъдещето”. Обсъждани бяха не толкова технологичните изменения, колкото тяхното влияние върху организацията на работата на корабните екипажи, задълженията на капитаните, тяхното натоварване и отговорност. Основната тема на семинара беше административното натоварване на морските капитани и връзката му с развитието на технологиите, промяната в нормативните документи, регламентиращи морската индустрия, както и възможностите за намаляване на бюрокрацията на борда на корабите.

Обобщените послания на морските капитани са, че през последните десет години е настъпило значително увеличаване на административната работа на борда на кораба, която не е помогнала на корабоплаването да стане по-безопасно, по-голямата част от канцеларската работа е безсмислена и отнема много време, както и заключението, че е достигната повратната точка, след която увеличаването на канцеларската работа може да доведе до влошаване на безопасната експлоатация на кораба. Изводите са, че трябва да се търсят механизми – национални, европейски и на ниво Международна морска организация, които да преценят последиците, когато се въвеждат нови правила и процедури. Да се стимулира намаляването на ръчните процедури за сметка на стандартизацията и цифровизацията, по-добрата координация, обмен на информация и обслужване на едно гише. Семинарът завърши с прием в представителната сграда на датската асоциация на капитаните.

Внушителната шестетажна постройка в края на Нихавн канал е подарък на датските моряци от датските корабособственици след края на 1-вата световна война. През тази война Дания остава неутрална, което позволява на датските корабособственици да извършат значителни по обем превози във военно време, което им донася значителни приходи. Като благодарност към датските моряци корабособствениците подаряват една от най-внушителните сгради на Копенхаген на моряците.

38-мата годишна асамблея беше открита на 14 юни 2012 г. от председателя на датската асоциация на капитаните с кратка история за зараждането на корабоплаването и създаването и ролята на асоциацията за развитието на корабоплаването в страната от 1874 година, както и съвместната и работа с датската морска администрация.

Встъпителното слово на президента на IFSMA капитан Кристер Линдвал (Швеция) очерта основните събития за изминалата 2011 г. за организацията.

Световният ден на моряка 25 юни през 2012 г. ще бъде под мотото Международната морска организация (IMO) 100 години след Титаник.

Асамблеята продължи с доклада на генералния секретар Роджър Макдоналд (Великобритания). Той започна с благодарност към президента на IFSMA и борда на организацията за добрите условия за работа през последните 11 години, през които той е бил генерален секретар на IFSMA. Същинската част на доклада започна с анализ на резолюциите от предишната годишна асамблея в Халифакс, Канада, първата от които засяга криминализацията на действията на морските капитани.

За решаване на проблема IFSMA създава съвместно с взаимозастрахователни клубове продукта „Master Mariner Protect”, който е вид застраховка за капитаните, членове на IFSMA, които плащайки годишна вноска получават правна защита и запазване на заплатата си за определен период, когато са обект на арест и изоставяне от корабособствениците, за които плават. 

Последователно настоящият генерален секретар разгледа участието на IFSMA  при разглеждането на въпросите по безопасност при тренировки и използване на спасителните лодки и умората като фактор за безопасността на море – от повече от десет години се говори за умората, за начините на намаляването й. Въпреки това на практика с развитието на технологиите и нормативните документи, регламентиращи морското корабоплаване, натоварването на капитаните и екипажите се увеличава, а времето за почивка намалява. Електронните карти, преминаването от хартиени към електронни карти и трудностите при обучението. Също така Международната трудова конвенция – приета е през 2006 г., но все още не е ратифицирана от достатъчен брой държави за да влезе в сила. С това се задържа подобряването на условията за живот на корабите. Той разгледа Международният кодекс за сигурност – 10 години от въвеждането му все още няма реален резултат от прилагането му. Представи и взаимоотношения с други неправителствени организации – ITF – международната федерация на транспортните работници, Nautical Institute.

Президентът на IFSMA от името на борда на IFSMA предложи и единодушно беше прието капитан Роджър Макдоналд да бъде избран за почетен член на федерацията. Ю

Новоизбраният генерален секретар Джон Дики представи основните насоки за работа на IFSMA, като започна с идеята за по-близък контакт с организациите, членуващи в IFSMA. На море е бил 21 години, от които 7 години като капитан. В момента е одитор и сървейор и за година му се събират няколко седмици на кораб. Първото му посещение ще бъде в България в края на юни 2012г., където той обеща да се срещне с членовете на БАМК, за да се опита да разбере нуждите и да вземе идеи за работа лично от членовете на организациите, формиращи федерацията.

Ханс Санде, изпълнителен директор на норвежката асоциация на капитаните и офицерите, представи доклад на тема „Отговорността на въоръжената охрана на борда на корабите”. Анализът на фактите показва, че след приемането в морската индустрия на практиката за наемане на въоръжена охрана при преминаване през райони, опасни от пиратски нападения, нападенията са намалели значително, повече от 50 %. Голяма част от корабите са със скорост, по-малка от 15 възела, с надводен борд по-малък от 6 метра и се считат за кораби с висок риск.

Повече от 70% от капитаните потвърждават, че са приложили добрите практики за предпазване от пиратски нападения, но предпочитат на борда им да има въоръжена охрана. Капитанът остава отговорен за кораба и неговото командване, но ръководителят на въоръжената охрана следва да уведоми капитана при използване на сила, а всеки гард носи лична отговорност за използването на оръжие от него, както и право на гарда е да може да защити живота си използвайки оръжие.

Фриц Ганцхорн, председател на датската асоциация на морските капитани и офицери продължи темата за защита на корабите с въоръжена охрана при преминаване през райони, опасни от пиратски нападения. След кратко експозе, той предостави думата на Даниел Андерсен за представяне на наръчник за поведение при завземане на кораба от пирати, как моряците да намалят възможността за нараняване и за получаване на психически отклонения. В наръчника са посочени религиозните и културни особености на сомалийските пирати, особеностите на сомалийския език и начин на общуване, ценностната им система и как могат да бъдат повлияни с цел да се намали напрежението между пиратите и екипажа на завладяния кораб. Описани са различните типове пирати, самите пирати се различават един от друг по поведение, религия и т.н. В наръчника присъстват съвети за предотвратяване на стреса, лечение на болести, оцеляване, ако пиратите свалят екипажа – заложник на брега – хранене, хигиена и т.н. Описано е какво трябва да бъде поведението на екипажите, ако се приближат местни военни или военни сили, които да спасят заложниците. Като основен съвет към екипажите е да се държат дружелюбно с пиратите, но да не водят преговори. По време на дискусията се оформи мнение сред присъстващите, че наръчникът е особено ценен не само за моряците, преди да се качат на борда на кораб, но също може да бъде включен в програмите за обучение на моряците и офицерите, както и да бъде разпространен чрез IMO. Подчертана беше и нуждата от работа със семействата на заложниците.

Изпълнителният директор на Индийската асоциация на корабособствениците, който е индивидуален член на IFSMA, представи доклад относно конвенцията за опазване на морето от замърсяване MARPOL, като направи анализ на последните мерки за опазване на въздуха от замърсяване и използването на горива с ниско съдържание на сяра, както и проблемите по снабдяване с необходимите горива и трудностите, които стоят пред капитаните в тази връзка по отделяне на различните видове горива и преминаването от едно гориво към друго.

Човешкият елемент в борбата с пиратството беше разгледана от президента на пакистанската асоциация на морските капитани Рафат Захер. Той разказа за случай с пакистански моряци на борда на кораб, който е взет в плен на пиратите, корабособственикът има само един кораб и след случая фалира, при което няма кой да плати откупа и семействата на моряците са принудени да организират кампании за събиране на средства за плащане на откупа.

В края на първия ден на асамблеята бяха представени два доклада от германската асоциация на морските капитани. Марио Стаделман разгледа проблема с лидерството на борда на кораба и наставничеството като начин за предаване на опита, а вицепрезидентът на IFSMA Вили Витих – използването на английския език като работен на търговските кораби. Основните проблеми възникват при маневриране на кораба в пристанище и комуникацията между пилот и влекачи на техния роден език, където капитанът не може да следи движението на кораба т.к. не разбира подаваните команди към влекачите. В последвалата дискусия се оформи мнението, че е необходимо да започне обучение в стандартни команди на английски език за всички участници в управлението на кораба, но към момента въвеждането в практиката е невъзможно. Необходимо е създаване на стандартен речник на термините, използвани в комуникацията между пилот и влекачи за да може капитанът на кораба да разбира командите и какво правят влекачите.

Вторият ден на асамблеята продължи с представяне на възможностите на Международната организация за правата на моряците (Seafarers’ Right International) относно правната защита на моряците в случай на проблеми.

За 2011 г. има 619 моряци, изоставени от техните корабособственици и осъдени на затвор. Създадена през 2010 г. с първоначалната финансова помощ от Международният профсъюз на транспортните работници (ITF) понастоящем организацията се концентрира върху три основни направления – справедливото отношение към моряците, изоставянето на моряците и изискванията на администрациите на флага. При изследване повече от 90% от пострадалите моряци декларират, че не са получили информация за техните права, не са получили преводач.

Марсел ван ден Брук, представител на холандска асоциация на морските капитани, представи доклад за безопасността на големите пътнически кораби. Анализът на развитието на пътническите кораби показва значително увеличаване на пътниците на борда на един кораб – сега има проекти за кораби за 6000 пътници, като заедно с екипажа на борда има до 10000 човека, което е предпоставка за преглед на възможностите на кораба, неговите спасителни средства, както и възможностите на крайбрежните държави, където плават тези кораби, за адекватна реакция в случай на инцидент и необходимост от спасяване, евакуация и настаняване на брега.

Питър Расминдсен, индивидуален член на  IFSMA, разгледа предизвикателствата  на международната конвенция за управление на баластните операции на борда за капитаните на морските кораби.

Безопасността на корабите на море и пристанища при наличие на цунами беше представена от президента на японската асоциация на морските капитани капитан Шигеру Коджима. Огромни вълни с височина 10 метра са наблюдавани около 30 минути след голямо земетресение близо до брега. Потвърдено беше, че радиацията във всички японски пристанища е в границите на безопасност и може да се следи ежедневно на сайт на министерството на транспорта и инфраструктурата на Япония. Управлението по време на криза има три важни елемента – предупреждение, оценка на риска и процедури по оценка на риска. Всички кораби, посещаващи Япония, получават от корабния си агент информация, необходима за оценка на риска от цунами, правилата на пристанището за оповестяване при опасност от цунами, контакти за комуникация в случай на аварийна ситуация с бреговите и аварийни служби, която се извършва на английски език. Обща препоръка при опасност от цунами е машината на кораб да бъде постоянно готова и да се следи информацията от пристанището за инструкции за напускане на кея. Корабите са като спасителни лодки. Няма кораби, които да са потънали по време на цунами, има само заседнали кораби и затова следва на плавателният съд да има приготвени стълби за слизане.

Председателят на Българската асоциация на морските капитани направи представяне на спасителната операция, осъществена от капитан Гаргов, капитан на м/к Мол Самър близо до бреговете на Папуа Нова Гвинея. Делегатите констатираха от приложения снимков материал, че повечето спасени са млади хора, предимно мъже и липсват жени, деца и възрастни хора.

Ник Кътмор, генерален секретар на Международната морска пилотска организация (IMPA), представи гледната точка на организацията относно използването на електронните карти и е-навигацията в пилотската дейност. IMPA има препоръки към своите членове относно използване на електронните карти, обучението и проблемите, които могат да възникнат при преминаване от хартиени към електронни карти. Има вероятност да се загуби важна информация, или според използвания мащаб част от информацията да не се вижда.

Разгледан беше въпросът за видимостта от мостика на корабите и предложението на Германия към IMO да не се нарушават сега съществуващите изисквания относно видимостта. Това бе в противоречие на предложение на датската морска администрация, която предлага при необходимост и след вземане на подходящи мерки изискванията на резолюцията на IMO относно видимостта да се нарушават с разрешение на администрацията.

Капитан Мишел Буржа от френската асоциация на морските капитани представи доклад на тема „Морският капитан под напрежение” относно натиска върху капитаните от страна на корабособственици, чартьори, товарособственици, пристанищни оператори с цел пренебрегване на мерките за безопасно корабоплаване за да бъдат постигнати определени търговски цели.

Асамблеята на IFSMA завърши с приемане на резолюции.

Асамблеята беше закрита с покана от австралийската асоциация на морските капитани за домакинство на годишната асамблея на IFSMA през 2013 г. в град Мелбърн, Австралия, 10-13 април 2013 г. по повод на 75-тата годишнина от създаването на асоциацията и покани от пакистанската и ирландската асоциация на морските капитани за домакинство на годишната асамблея на IFSMA през 2014 г. съответно в Карачи и Корк (Рингаскиди), както и покана от чилийската асоциация на морските капитани за домакинство на годишната асамблея на IFSMA през 2015 г.

К.д.п. Димитър Димитров, Председател на УС на БАМК

Докладите на годишната асамблея могат да бъдат видяни на сайта на датската асоциация на морските капитани – тук, както и от Българската асоциация на морските капитани, чрез председателя.

Maritime.bg – България

Последни новини

Последни новини