Флотилен адмирал, проф. Боян Медникаров: ВВМУ остава в топ 10 на най-добрите морски университети в света

Днес, 9 януари е празникът на ВВМУ “Никола Й. Вапцаров“- навършват се 142 години от неговото основаване. Това определи и темата на нашия разговор с началника на Училището, флотилен адмирал, проф. д-р Боян Медникаров.

Празникът е повод за равносметка, как се развива Морско училище?

– Тази година се навършват 142 години от основаването на училището, създадено като морска школа на Дунавската флотилия. И днес категорично заявяваме, че това е институция, която е безспорен лидер на морското образование и наука не само на национално, на регионално (имам предвид Черноморския регион), на европейско, а и на световно ниво. Основание за това ни дава факта, че в проведенaта през изминалата 2022 година класация на морските университети  училището зае четвърто място в света, след като в предходната година беше на второ място. Това напълно покрива изпълнението на една от целите за развитие на училището, да се намираме в топ 10 на най-добрите морски университети в света. 

На кого е тази класация?

– Тази класация е на Международната организация на морските университети. В нея членуват над 70 морски университета от целия свят. Сред тях блестят имената на морските академии на САЩ, на Русия, на големи университети от Азия, като морските факултети на Токийския университет и Университета в Кобе в Япония, Шанхайския морски университет, морски университети и академии на Южна Корея, на Австралия и над 40 европейски морски университети. Да бъдеш на такова престижно място в класациите на тази организация е голямо предизвикателство. Още повече, че някои от конкурентите ни са толкова добре финансирани институции, че ежедневният им бюджет е по-голям от този на нашето училище за цялата година.

Като поредно доказателство за качеството на нашето обучение е и факта, че без никакви забележки успешно бе извършено поредното пресертифициране на Морско училище от японското Министерство на транспорта. Това дава за следващия петгодишен период статут на училището, като институция с високо качество на морското образование. Конкретната полза от това е, че нашите възпитаници ще могат да работят на кораби, плаващи под японски флаг без допълнителна сертификация и без да се налага допълнително да бъдат изпитвани.

Какво друго се случи през годината?

– Изпращаме една, бих я нарекъл, противоречива година. Противоречива от гледна точка на това, че тя беше изключително успешна по отношение на постигнатите резултати, в това число и финансови, рекордна година от гледна точка на собствените приходи на училището. Но тя беше и година, свързана с необходимостта да се преодоляват сериозни трудности и предизвикателства. Всъщност, както нормалните хора страдат от тъй нар. пост ковид синдром, мисля че и институциите у нас преминават през него. 

В какво се изразяваше за нас? Това бяха нашите усилия през 2022 година да възстановим в максимална степен нормалността на процесите в училището. Да възстановим организацията на регулярен и качествен учебен процес, като не загърбваме, а запазим това, което научихме по време на ковид кризата, като подходи за неговото организиране. Най-голямото предизвикателство тук беше на ментално ниво най-вече сред нашите обучаеми студенти и новите ни кандидати, които идваха от ученическата скамейка в гимназиите и които в някаква степен бяха отвикнали от нормалния учебен процес. 

Искам да споделя, че по време на ковид кризата ние се стараехме да съхраним, колкото се може повече от нормалния учебен процес за нашите курсанти и студентите от тъй нар. регулирани морски специалности, чиято практическа подготовка се контролира от „Морска администрация“. И при тях не се наблюдаваха тези отклонения. Но имаше и специалности, където нашите обучаеми бяха в по- дълъг период в режим на дистанционно обучение и определено бяха загубили навици и нагласи за системна присъствена учебна работа. И това бе най- голямото ни предизвикателство. 

В някаква степен друго предизвикателство бе свързано с активизирането на хората, които работят в училището. Защото след продължителен период на рестрикции, на ковид ограничения, на работа от хоум офис, беше необходимо да се изгради друга нагласа към изпълнението на задълженията и поставените задачи, поемането на инициативи. Сега със задоволство мога да кажа, че голяма част от тези проблеми вече са преодолени и в значителна степен е възстановена нормалността. Но това е нещото, по което ние продължаваме да работим за разширяване на обхвата и интензивността на дейностите, които извършва училището и за нарастване на инициативността на колегите.

Какъв е отчетът на годишните резултати за училището?

– Отчитаме изключително успешна година от гледна точка на постигнатите резултати. Ежегодно в края на декември нашето Общо събрание приема годишен отчет за дейността на ВВМУ и в него бяха отбелязани ред позитивни тенденции в това число и за повишаване на средния успех в учебния процес. 

Получихме много високи признания в национални и регионални конкурси. Нашите обучаеми бяха отличени с различни награди, свързани с учебни и научни достижения, участия в проекти и обществени инициативи. 

Всичко това е позитивно и ни радва. Но на този фон трябва да кажем, че като цяло през миналата година висшето образование изпадна в поредна тежка ситуация, свързана с реформите в средното образование. На лице бе уникално високо число на слабите оценки от изпитите на матурите и за първи път се случи по тази причина да не попълним съществено нашите кандидати. В смисъл имахме кандидати, които си бяха взели предварително приемните изпити ,но не успяха да си вземат дипломите. Обяснявам го с реформирането на средното образование, с преминаването му на нова двустепенна система. Това е обективен процес, който отчитаме, защото винаги трябва да се съобразяваме със средата, в която работим.

Говорейки за учебната работа в училището ,трябва да изразим задоволството си от летящия старт на една наша нова специалност “Национална и регионална сигурност“ с аспекти в морската сигурност, където много успешно започнаха и бакалавърски и магистърски програми. 

Продължават успешно да се развиват нашите учебни инициативи в областта на кибероперациите и киберсигурността. Качеството на работата се потвърждава и от взаимодействието с нашите партньори. През изминалото лято проведохме съвместно обучение с елементи на учение с участието на курсанти от Висшето военноморско училище и от Военноморската академия Анаполис, САЩ. То показа, че нашите курсанти в определена степен дори превъзхождат по някои направления своите американски колеги. Така че и тук отбелязваме положителна тенденция.

Едно от сериозните предизвикателства, което преживяваме в момента това е нашият опит за дигитализация на управлението на учебния процес. Беше създадена специална информационна система, която усилено се внедрява, тества и ни дава все повече възможности да наблюдаваме определени тенденции, да оптимизираме определени процеси. Тоест да търсим по качествено управление на същинската ни дейност, учебния процес.

Друг аспект на нашата учебна дейност е следдипломната квалификация. Тук отчитаме особен интерес към някои иновативни обучения, които се провеждат в училището, най вече в областта на нови екологични двигатели, използващи за гориво природен газ. В обучения в областта на морската киберсигурност, реализиране на интегрирана подготовка на екипи на мостика и в машината в единна информационна среда, което разшири в някаква степен спектъра на образователни услуги, които предлага училището.

А в областта на науката, какви са резултатите?

– Разбира се, един университет наред с образоването трябва да се занимава и наука. Но може би това е тема за отделен разговор и най-коректно е тази дейност да бъде представена от моя заместник по научната работа, кап. I ранг, проф. Калин Калинов. Сега само искам да отбележа участието на училището в ред национална научни програми, свързани с националната сигурност, с изследванията на морето, програмата за интелигентно растениевъдство, където сме участници на базата на нашия капацитет за наблюдения от космоса и от въздуха. И разбира се, националната програма „От полюс до полюс“, където в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски“, с Антарктическия институт, ВВМУ участваме в създаването на адекватна научно изследователска инфраструктура; визирам НИК „Св. Св. Кирил и Методий“. Тук  със задоволство искам да отбележа, че вече бе реализирана първата плавателна практика на нашите курсанти, успешно се изпълняват логистичните задачи в интерес на българската и испанската полярни бази, бяха стартирани два проекта с участието на наши изследователи – единия с аспект медицина, другия – астрономия, които се базират на тази споделена изследователска инфраструктура.

Много са практическите аспекти на научно изследователската и развойна дейност на училището. Само да припомня факта, че година по рано училището получи най- престижната национална награда за научен колектив „Питагор“ за своя принос в интерес на обществото и на индустрията. 

Разбира се, говорейки за развитието на училището, не можем да не споменем и развитието и модернизирането на научно изследователската инфраструктура, на инфраструктурата, осигуряваща ежедневието на училището. През годината бяха реализирани няколко проекта, свързани с ремонта и модернизацията на определени зали, кабинети, лаборатории. 

Най- големият наш инфраструктурен проект е за създаването на тъй нар. дълбоководен басейн ,за който в момента се намираме в едновременно реализиране на първата и втората фаза на изпълнение на проекта. Втората фаза се заключава в установяването в басейна на симулатор за напускане на аварирал  хеликоптер.  Специфичната конструкция, както и нормативните изисквания, свързани с инсталиране на съоръжения с повишена опасност ни принуди да преминем през доста сложен административен процес, докато получим съответните разрешения. Слава Богу!- този процес вече е завършен. 

Макетът на хеликоптера вече е доставен и се надявам, че до средата на годината успешно ще бъдат реализирани първата и втората фаза на проекта. В момента анализираме възможността за изпълнение на третата фаза- за създаването на специален симулационен център за отработване на техники по осигуряване на живучестта на кораба. Става дума за изграждане на модел на корабен отсек, в който  да могат да се симулират различни типове пробойни и обучаемите да тренират техники за тяхното запушване. Това развитие в момента се намира в етапа на идейно проектиране.

В общи линии това са елементите в дейността на училището. Тук може би трябва да обърнем специално внимание и  на живота на нашите обучаеми-курсанти и студенти. През годината все по- често се сблъсквахме с проблема, че ние сме образователна институция, но сме и институция ,която възпитава. Възпитава офицери за военния флот и за гражданския флот, възпитава лидери, възпитава добри граждани. В този аспект ние и през тази година отделихме изключително внимание на лидерската подготовка, на създаването на морални качества, спазването на определени правила, норми. Изключително позитивни промени демонстрира нашият Курсантски и студентски съвет. Доста отдавна не сме имали курсант за председател на този съвет. Сега курсант мичман Георги Лолов бе избран за председател на студентския съвет. Той демонстрира изключителна инициативност през годината и с удоволствие можем да кажем, че нашите обучаеми промениха начина си на живот и имат по ярка роля в нещата, които се случват в училището. Самите те ни помогнаха много за популяризиране на името на училището, за привличане на млади хора за кандидати за обучение във ВВМУ.

Такава е картината на активността в училището през изтеклата 141 година на неговото съществуване.

Последни новини

Последни новини

Изкуствен интелект осигурява безопасно маневриране при ограничена видимост в Пристанище Варна

Как да се впрегне изкуственият интелект в морските технологии? Отговор дава мащабен европейски проект, в който участва Техническият университет - Варна. Това заяви пред

Най-четени през месеца

Имейл абонамент
Имейл абонамент
Получавайте новините на Maritime.bg директно и във Вашата електронна поща!
Винаги може да спрете Вашия имейл абонамент