Варна върху карти на Грациозо Бенинказа

Грациозо Бенинказа (Grazioso Benincasa) е най-известният италиански картограф от 15-и век. Роден е около 1400 г. в Монтесикуро (Montesicuro) до Анкона (Ancona). Произхожда от благородническо семейство. Бил е собственик и капитан на кораб. Плава 20 години в Средиземно, Адриатическо, Егейско и Черно море. От 1463 г. работи във Венеция, където са създадени повечето от неговите карти и атласи. Умира след 1482 г. Баща на картографа Андреа Бенинказа (Andrea Benincasa)*.

Тук са представени отсечки от 4 карти на Грациозо Бенинказа със западния бряг на Черно море – от 1461, 1467, 1468 и 1470 г.** 

1. Grazioso Benincasa, Chart of the Mediterranean, Black Sea and western Europe, 1461. Archivio di Stato di Firenze, Call Number: CN 05.

Картата от 1461 г. е върху пергамент, фино обработена овча кожа, с размери 905 x 560 мм. Тя е създадена в Генуа, Италия. Подписът на автора и датировката са изписани в поле под „шията“ на картата. Тя се съхранява в Държавния архив на Флоренция, Италия (Archivio di Stato di Firenze).

Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища, е нанесена и Варна (barna). С червено мастило по западния бряг на Черно море са нанесени çanauarda (нос Мидия), chaliacra (нос Калиакра), barna (Варна), mexember (Несебър), sixopoli (Созопол), staniara (Инеада).

Топоними по западния бряг на Черно море: proslauiça (остров Китук), groxea (лиман Синое), çanauarda (нос Мидия), gostança (Костанца), pangalla (Мангалия), losillucicho (нос Шабла), chaliacra (нос Калиакра), carbona (Балчик), castrici (резиденция „Евксиноград“), castrici (***),    barna (Варна), potamia (неизвестно), rossico (на южния бряг на Варненския залив в местността „Карантината“), gallato (Галата), mauro (Черни нос), lauiça (Обзор), cdelemano (Емона), mexember (Несебър), lassillo (Поморие), poro (Бургас), scaffida (Димчево), sixopoli (Созопол), asine (Маслен нос), verdiuço (нос Урдовиза), gattopoli (Ахтопол), staniara (Инеада).

2. Грациозо Бенинказа (Grazioso Benincasa) 1467. Bibliothèque nationale de France, Call Number: GE DD-6269 (RES).

Картата от 1467 г. е част от атлас върху пергамент, фино обработена овча кожа, с размери 440 х 340 мм. Атласът (създаден в Рим) се съхранява в Националната библиотека на Франция в Париж (Bibliothèque nationale de France).

Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища, е нанесена и Варна (barna). С червено мастило по западния бряг на Черно море са нанесени çanauarda (нос Мидия), chaliacra (нос Калиакра), barna (Варна), mesember (Несебър), sixopoli (Созопол), stagnara (Инеада).

Топоними по западния бряг на Черно море: proslauiça (остров Китук), groxea (лиман Синое), çanauarda (нос Мидия), costanca (Костанца), pangalla (Мангалия), losillucicho (нос Шабла), chaliacra (нос Калиакра), gauarna (Каварна), carbona (Балчик), castrici (резиденция „Евксиноград“), barna (Варна), rossico (на южния бряг на Варненския залив в местността „Карантината“), gallato (Галата), mauro (Черни нос), lauiça (Обзор), cdelemano (Емона), mesember (Несебър), lassillo (Поморие), poro (Бургас), schaffida (Димчево), sixopoli (Созопол), asine (Маслен нос), verdiuçço (нос Урдовиза), gattopoli (Ахтопол), stagnara (Инеада).

3. Грациозо Бенинказа (Grazioso Benincasa), 1468. British Library, Call Number: Add MS 6390.

Картата от 1468 г. е част от атлас върху пергамент, фино обработена овча кожа с размери 340 x 270 мм. Атласът (създаден в Генуа) се съхранява в Британската библиотека в Лондон (British Library, London).

Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища, е нанесена и Варна (barna). С червено мастило по западния бряг на Черно море са нанесени çanauarda (нос Мидия), caliacra (нос Калиакра), barna (Варна), mesember (Несебър), sixopoli (Созопол), stagnara (Инеада).

Топоними по западния бряг на Черно море: proslauiça (остров Китук), groxea (лиман Синое), çanauarda (нос Мидия), costança (Костанца), pangalla (Мангалия), losillucico (нос Шабла), caliacra (нос Калиакра), gauarna (Каварна), carbona (Балчик), castrici (резиденция „Евксиноград“), barna (Варна), rossico (на южния бряг на Варненския залив в местността „Карантината“), gallato (Галата), mauro (Черни нос), cdelemano (Емона), mesember (Несебър), lassillo (Поморие), poro (Бургас), scaffida (Димчево), sixopoli (Созопол), asine (Маслен нос), verdiuço (нос Урдовиза), gattopoli (Ахтопол), stagnara (Инеада).

4. Грациозо Бенинказа (Grazioso Benincasa, A Portolan Chart of Europe, 1470). British Library, Call Number: Add. 31318-A.

Картата на Грациозо Бенинказа от 1470 г. е върху пергамент, фино обработена овча кожа, с размери 940 x 584 мм. Тя е съставена в Анкона. Подписът на автора и датировката са изписани в поле под „шията“ на картата (Gratiosus Benincasa Anconitanus Composuit Ancone anno domini mcccclxx die viii Octubrie). Картата се съхранява в Британската библиотека в Лондон (British Library, London). 

Картата е украсена със скала за разстоянията (включена в горната част на рамката), с изглед на Венеция и с роза на ветровете с 8 лъча (румби) и две половинки рози (в горната и долната част на картата). 

Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища, е нанесена и Варна (barna). С червено мастило по западния бряг на Черно море са нанесени çanauarda (нос Мидия), chaliacra (нос Калиакра), barna (Варна), mesember (Несебър), sixopoli (Созопол), stagnara (Инеада).

Топоними по западния бряг на Черно море: proslauiça (остров Китук), groxea (лиман Синое), çanauarda (нос Мидия), chostança (Костанца), pangalla (Мангалия), losillucicho (нос Шабла), chaliacra (нос Калиакра), gauarna (Каварна), carbona (Балчик), castrici (резиденция „Евксиноград“), barna (Варна), rossico (на южния бряг на Варненския залив в местността „Карантината“), gallato (Галата), mauro (Черни нос), cdelemano (Емона), mesember (Несебър), lassillo (Поморие), poro (Бургас), schaffida (Димчево), sixopoli (Созопол), asine (Маслен нос), verdiuçço (нос Урдовиза), gattopoli (Ахтопол), stagnara (Инеада).

* https://www.maritime.bg/89788/ (Варна върху карта на Андреа Бенинказа от 1476 година).

** https://www.maritime.bg/89759/ (Варна върху карта на Грациозо Бенинказа от 1466 година);   https://www.maritime.bg/85326/  (Остров Света Анастасия върху морска карта на Черно море от 1471 година); https://morskivestnik.com/compass/news/2022/092022/092022_14.html (Варна върху карта на Грациозо Бенинказа от 1473 година).

*** castrici (средновековната крепост при резиденция „Евксиноград“) е нанесена два пъти.

Последни новини

Последни новини

Преди 19 години на аварийно-спасителен кораб „Протео“ е вдигнат българският флаг

Построен през 1943 г. в италианския град Анкона, корабът има следните тактико-технически данни: дължина – 75.7 м, широчина – 11.7 м, газене – 5 м, водоизместване – 2048 т.