Международен комитет ще работи за подходящо обучение на моряците от Филипините

Международен консултативен комитет по глобални морски въпроси (IACGMA) ще бъде създаден след подписване на меморандум за разбирателство между глобални организации от морската индустрия и Република Филипини. В него участват Европейската асоциация на корабособствениците (ECSA), Международната морска камара (ICS), Международният съвет на работодателите в морската индустрия (IMEC) и Международната федерация на транспортните работници (ITF).

Създаването на IACGMA следва среща, проведена в края на миналата година, между лидери от морската индустрия и президента на Филипините Бонгбонг Маркос, за да обсъдят въпроси, засягащи филипинските моряци, включително тези, повдигнати от Европейската агенция за морска безопасност (EMSA).

Филипините са най-големият доставчик на работна ръка в морската индустрия, но EMSA отдавна предупреждава за установените недостатъци при обучението на филипинските моряци, което в крайна сметка може да доведе до забрана за работа на кораби, плаващия под флага на страни-членки на ЕС.

IACGMA си поставя за цел да гарантира подходящо обучение на моряците от Филипините в съответствие със STCW, включително ще работи за пресичане на негативните аспекти на някои трудови практики, както и ще полага усилия по въпроси, свързани с пригодността за заетост на филипинските моряци в чужбина.

„ECSA приветства създаването на IACGMA и е чест да внесе своя опит в тази инициатива. Филипинските моряци играят решаваща роля в корабоплаването в ЕС и поддържането на европейската търговия. Като участва в Международния консултативен комитет заедно с нашите партньори, ECSA се стреми да бъде стратегически партньор на Филипините и да улесни продуктивния диалог с институциите на ЕС по въпроси от ключово значение като квалификацията, обучението и сертифицирането на моряците от страната“, заяви Сотирис Раптис, генерален секретар на ECSA.

Последни новини

Последни новини

Преди 19 години на аварийно-спасителен кораб „Протео“ е вдигнат българският флаг

Построен през 1943 г. в италианския град Анкона, корабът има следните тактико-технически данни: дължина – 75.7 м, широчина – 11.7 м, газене – 5 м, водоизместване – 2048 т.