Варна върху карти на Винченцо ди Деметрио Волчо от 1593 година

Отсечка от картата на Винченцо ди Деметрио Волчо от 1593 г. със западното крайбрежие на Черно море и Варна (uarna). Библиотека на колежа Итън, Обединено кралство. 

Винченцо ди Деметрио Волчо (Vincenzo di Demetrio Volcio) е далматински картограф от Рагуза (Ragusa / Дубровник), работил в Неапол. Активен между 1592 и 1607 г. Умира след 1607 г.  

Тук ще представим две карти на Винченцо ди Деметрио Волчо от 1593 г.*

Първата карта „Карта на източното Средиземноморие и Черно море“ е върху пергамент, фино обработена овча кожа. Тя е част от атлас с 3 карти, създаден в Неапол. Атласът се съхранява в библиотеката на колежа в Итън (Eton College Library, United Kingdom). 

Върху полето на картата с латински надписи са нанесен посоките: Oriens, Occidens, Septentrio, Meridies (изток, запад, север, юг). 

Картата е украсена с голяма роза на ветровете с 16 лъча (румби), с мрежа от локсодроми в червено и зелено, с лилия сочеща на север, и с една скала за разстоянията. Горе и долу на картата са представени рисунки на владетелите на Русия (Recs Russie) и на Османската империя (Imperator Turcarum). Принадлежността на териториите е отбелязана с надписи с главни букви – RVSSIA, COMANIA, MENGLERIA, GRECIA, AMASIA, CARAMANIA. България е пропусната.

Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища, е нанесена и Варна (uarna). По западния бряг на Черно море с червено мастило са нанесени taiaseo (нос Калиакра), uarna (Варна), misembria (Несебър) и stacnai (Инеада).

Пред нас Шабла (loxiluzo) със знак „+“ е отбелязан опасния за корабоплаването подводен риф. В Бургаския залив с червено мастило са нанесени два острова – Кешиш адасъ (Света Анастасия) и Мегало Ниси (Свети Йоан / Свети Иван). 

Топоними по западния бряг на Черно море: grosea flu (лиман Синое), zaravald (нос Мидия), costanza (Кюстенджа), pangalay (Мангалия), loxiluzo (нос Шабла), taiaseo (нос Калиакра), castrici (резиденция „Евксиноград“), uarna (Варна), rossia (на южния бряг на Варненския залив в местността „Карантината“), mauro (Черни нос), cdelemano (Емона), misembria (Несебър), sisopoli (Созопол), stacnai (Инеада).

Vincenzo Volcio, Chart of the eastern Mediterranean and Black Sea, 1593. Eton College Library. Call Number: MA 216.
Отсечка от картата на Винченцо ди Деметрио Волчо от 1593 г. със западното крайбрежие на Черно море и Варна (uarna). Национална библиотека на Финландия, Хелзинки.

Втората карта „Карта на централното и източното Средиземноморие и Черно море“ е част от атлас с 3 карти върху пергамент. Атласът се съхранява в Националната библиотека на Финландия в Хелзинки.

Картата е украсена с 3 рози на ветровете с 8 лъча (румби), с мрежа от локсодроми в червено и зелено и с една скала за разстоянията.

Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища, е нанесена и Варна (uarna). По западния бряг на Черно море с червено мастило са нанесени taiaseo (нос Калиакра), uarna (Варна), misenbria (Несебър) и stachnai (Инеада).

Пред нас Шабла (losiluzo) със знак „+“ е отбелязан опасния за корабоплаването подводен риф. В Бургаския залив с червено мастило са нанесени два острова – Кешиш адасъ (Света Анастасия) и Свети Йоан (Свети Иван). 

Топоними по западния бряг на Черно море: grosca flu (лиман Синое), zaravaldd (нос Мидия), costanza (Костанца), pangalai (Мангалия), losiluzo (нос Шабла), taiaseo (нос Калиакра), castrici (резиденция „Евксиноград“), uarna (Варна), rossia (на южния бряг на Варненския залив в местността „Карантината“), mauro (Черни нос), cdelemano (Емона), misenbria (Несебър), sisopoli (Созопол), uerdisso (нос Урдовиза), gastopoli (Ахтопол), stachnai (Инеада).

Vincenzo Volcio, Chart of the central and eastern Mediterranean, and the Black Sea, 1593. Tervetuloa Kansalliskirjastoon, Call Number: N. kt. 103.

Вижте още:

Последни новини

Последни новини

Почистиха паметника на подводничарите край Камчия, вандализиран с надписи „Слава на Украйна“

Граждани почистиха паметника на подводничарите край р. Камчия, който бе залят с боя от вандали през изминалите дни. "Свидетели сме на поредното вандалско посегателство

ММК призовава правителствата да насочат курса към бъдеще с нулеви емисии от корабоплаването

Международната морска камара (ММК) подкрепя разработването на Глобален стандарт за горива (GFS) като техническа мярка за намаляване на емисиите от корабоплаването. Според