Планират нов експлоатационен сондаж в находище „Галата“

Правителството разреши на „Петрокелтик България“ ЕООД и на „Петрокелтик“ ООД – Люксембург – титуляр на концесия за добив на газ от находище „Галата“ в континенталния шелф на Черно море, да използва ,,GSP SATURN” и „GSP LICORN”, плаващи под знамето на Република Панама, за извършване на превози и дейности, свързани с хидротехнически и подводнотехнически работи за изграждане на нов експлоатационен сондаж GP-З в границите на концесионната площ на находището. Целта е максимално извличане и оползотворяване на природните ресурси.

Даденото разрешение е за срок от 6 месеца, считано от датата на постановяване на Решението на Министерския съвет.

С 15 години ще бъде удължен концесионният договор за находище „Каварна Изток”, разположено в континенталния шелф и изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки промяната, поискана от концесионера – „Петрокелтик” ООД, Люксембург. От дружеството мотивират искането си с наличието на запаси в находището, които биха останали неиззети.

Концесионният договор за находище „Каварна Изток” е сключен през 2013 г. за срок от 6 години. От него се добива природен газ.

Последни новини

Последни новини

Ексклузивно: Говори капитанът на един от задържаните в Румъния риболовни кораби

Ексклузивно пред Maritime.bg говори капитанът на РК "ВЕНИ" Красимир Петров, който е сред десетимата задържани български риболовци в румънското пристанище Констанца. Снимки и