Варна върху френска карта на Черно море от 1697 година

Отсечка от картата на Черно море (Mer Noire, tirée de l’original turc, fait á Kafa) от 1697 г. със западния бряг и Варна (Varne). Национална библиотека на Франция, Париж. 

Картата е създадена през 1697 г. по турски оригинал, направен в Кафа (Феодосия) (Mer Noire, tirée de l’original turc, fait á Kafa / par N.). Тя е ръкопис върху хартия и има размери 62 х 45 см. Картата се съхранява в колекциите на Националната библиотека на Франция в Париж.

Черно море е оцветено в светлозелено, крайбрежието – в тъмнозелено. Картата е украсена с роза на ветровете с 8 лъча (румби) с пояснение на посоките и скала за разстоянията в гръцки мили (Milles de Grece). Под надписа „Черно море“ (Mer Noire) е нанесен пояснителен надпис “Mer Noire, tirée de l’original turc, fait á Kafa / par N.”. 

Върху картата с черно мастило е нанесена и Варна (Varne). Градът е представен като крепост върху зелен хълм, над която се вее черно знаме. По западното крайбрежие на Черно море (на юг от река Дунав) само Варна е представена като крепост и пристанище. В широкия Бургаски залив са нанесени два острова (Кешиш адасъ / Света Анастасия и Свети Йоан / Свети Иван). Неизвестен остров е нанесен и срещу Ахтопол (Ahtaboli). 

Топоними по западния бряг на Черно море: Kiustenge (Костанца), Menkalia (Мангалия), Chaplar (нос Шабла), Kiaghria Pr. (нос Калиакра – пристан), Varne (Варна), Kamtchi Fl. (река Камчия), Souzeboli (Созопол), Baghlar P. (Баглар – пристан, днес Каваците), Ahtaboli (Ахтопол), Yneada (Инеада). 

Mer Noire, tirée de l’original turc, fait á Kafa / par N., 1697. Bibliothèque nationale de France, GED-669.

Последни новини

Последни новини

Ексклузивно: Говори капитанът на един от задържаните в Румъния риболовни кораби

Ексклузивно пред Maritime.bg говори капитанът на РК "ВЕНИ" Красимир Петров, който е сред десетимата задържани български риболовци в румънското пристанище Констанца. Снимки и