ДП „Пристанищна инфраструктура” – домакин на RIS Week 2012

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ)  бе домакин на редовната работна среща на експертите в областта на речните информационни услуги (River information Services) към Европейската комисия.

В продължение на 4 работни дни във Варна се проведоха заседанията на четирите експертни работни групи, които включват специалисти в областта на корабоплаването по вътрешните водни пътища – държавни органи, браншови организации, изследователски институти, консултанти и др.

По време на заседанията  бяха обсъждани конкретни технически въпроси свързани с разработване на стандартите и актуализацията на техническите спецификации за функциониране на речните информационни системи, както и редица разяснителни технически документи.

RIS – експертните групи са авторитетни международни платформи, имащи за цел да гарантират хармонизиране в разработването на стандарти за речните информационни услуги, предоставяне от европейските държави. Работните сесии на експертите се провеждат два пъти годишно  и са популярни сред специалистите като RIS week.

Стандартизацията на речните информационни услуги (RIS) е от съществено значение за последователно прилагане на RIS в цяла Европа.

Хармонизирането на информационните системи за управление на корабния трафик във вътрешните териториални води в рамките на ЕС се регулира с Директива 2005/44/ЕО.  За прилагане разпоредбите на директивата Европейската комисия се подпомага от RIS комитет.

Експертните групи са работния и консултативен орган на RIS комитета.      ДП „Пристанищна инфраструктура” изгражда информационната система за управление на корабоплаването в българския участък на р. Дунав по проект, финансиран от ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.

Maritime.bg – България / Дунав

Последни новини

Последни новини

Младежи, взели участие в „Дните на сините кариери“, проявяват интерес към обучение и реализация в България

Международният формат "Дни на сините кариери" даде възможност на 60 младежи от Португалия, Испания, Полша, Гърция, Румъния и България да се запознаят с възможности за

Министър Явор Гечев: Ще защитим българските рибари и икономическите интереси на страната

Министерството на земеделието защитава българските рибари и икономическите интереси на страната. Това заяви министърът на земеделието Явор Гечев на среща с капитаните на