Започва прием в морските специалности на Технически университет – Варна

За поредна година Технически университет – Варна ще приеме студенти в перспективните морски специалности „Корабоводене”, „Логистика на водния транспорт”, „Корабни машини и механизми“, „Корабостроене и морска техника“ и  „Електрообзавеждане на кораба“, съобщават от учебното заведение.

Обучението в три от тези специалности от регулирани професии се извършва по одобрени учебни плановe и програми от Изпълнителна агенция „Морска администрация” към Министерство на транспорта и съобщенията на Република България. Учебните планове и програми са в пълно съответствие с нормативната уредба на Международната морска организация (IMO):

  • IMO03 Officer in Charge of a Navigational Watch за специалност „Корабоводене“
  • IMO 7.04 Officer in Charge of an Engineering Watch за специалност „Корабни машини и механизми”
  • IMO 7.08 Electro-technical Officer за специалност „Електрообзавеждане на кораба”

Морските специалности от регулирани професии в ТУ – Варна са с валидна акредитация  от „Национална агенция по оценяване и акредитация” и най-високи оценки за морски специалности в Република България и подлежат на ежегоден мониторинг и контрол от Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

Студенти в специалност „Корабостроене и морска техника“ се обучават единствено в Технически университет – Варна и държавата поема семестриалните им такси за обучение.

Качеството на подготовката за морските специалности е изрично сертифицирано от Bureau-Veritas и обучението завършва с държавен изпит по специалността и държавен изпит по английски език. Университетът разполага с най-модерния корабен навигационен тренажорен комплекс, който осигурява работа с добавена реалност (Augmented Reality, AR) и виртуалната реалност (Virtual Reality, VR), с корабен машинен тренажорен комплекс, с тренажорен комплекс за борба с бедствия и аварии, със съвременни лаборатории за електрообзавеждане на кораби.

Квалификацията на студентите включва изучаването на фундаментални и специализирани дисциплини за съответната специалност, езиково обучение, разширено практическо обучение, учебна производствена практика и/или учебна плавателна практика по програма Еразъм+. В курса на обучение са включени курсове по допълнителна подготовка на морските лица в съответствие с конвенция STCW, свързани с безопасността, спасяването на море и изискванията при работа на борда на кораб за съответната специалност.

Завършилите морски специалности от регулирани професии на ТУ – Варна притежават комплексна теоретична, практическа и езикова подготовка и всички необходими сертификати по IMO за придобиване на правоспособност по инженерни и офицерски длъжности на борда на кораби от световния търговски, специализиран и пасажерски флот.

Последни новини

Последни новини

Почистиха паметника на подводничарите край Камчия, вандализиран с надписи „Слава на Украйна“

Граждани почистиха паметника на подводничарите край р. Камчия, който бе залят с боя от вандали през изминалите дни. "Свидетели сме на поредното вандалско посегателство

ММК призовава правителствата да насочат курса към бъдеще с нулеви емисии от корабоплаването

Международната морска камара (ММК) подкрепя разработването на Глобален стандарт за горива (GFS) като техническа мярка за намаляване на емисиите от корабоплаването. Според