Варна върху карти на Петрус Росели от 15-и век

Петрус Росели (Petrus Roselli), е италиански картограф от еврейски произход, работещ в Палма де Майорка. Активен между 1446 и 1489 г. Умира след 1489 г.* 

Тук представяме в отсечки няколко карти на Петрус Росели: от 1449 г., съхранявана в Държавната библиотека на Баден в Карлсруе (Badische Landesbibliothek, Karlsruhe); от 1462 г., съхранявана в Националната библиотека на Франция в Париж (Bibliothèque nationale de France); от 1450-1475 г., съхранявана в Библиотеката за редки книги и ръкописи „Бейнеке“ в Ню Хейвън, Кънектикът (Beinecke Rare Book and Manuscript Library); от 1465 г., съхранявана в Британската библиотека в Лондон (British Library); от 1466 г., съхранявана в библиотеката „Джеймс Форд Бел“ на Университета в Минесота (James Ford Bell Library); от 1450-1500 г., съхранявана в Националната библиотека на Франция в Париж (Bibliothèque nationale de France)**.

1. Отсечка от картата на Петрус Росели от 1449 г. със западното крайбрежие на Черно море и Варна (barna). Държавната библиотека на Баден, Карлсруе, Германия (Badische Landesbibliothek, Karlsruhe, Deutschland). 

Картата (Portulankarte des Mittelmeers und Schwarzen Meers – S 6) е върху пергамент, фино обработена овча кожа, с размери 1020 x 590 мм. Тя се съхранява в колекциите на Държавната библиотека на Баден, Карлсруе, Германия. 

Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища е нанесена и Варна (barna). По западния бряг на Черно море с червено мастило са нанесени caiacra (нос Калиакра), barna (Варна), mesenbȓ (Несебър), и stagnayȓ (Инеада).

Топоними по западния бряг на Черно море: grosea (лиман Синое), zanauarda (нос Мидия), costanca (Костанца), pangalay (Мангалия), loxiluxico (нос Шабла), caiacra (нос Калиакра), gauarna (Каварна), carbona (Балчик), castrici (резиденция „Евксиноград“), barna (Варна), rosico (пристан на южния бряг на Варненския залив в местността „Карантината“), galato (Галата), mauro (Черни нос), lauiza (Обзор), cauodelemano (Емона), mesenbȓ  (Несебър), scafidia (Скеф / Димчево), sisopoli (Созопол), aesine (Маслен нос), uerdisso (нос Урдовиза), gatopolli (Ахтопол), stagnayȓ (Инеада).

2. Отсечка от картата на Петрус Росели от 1462 г. със западното крайбрежие на Черно море и Варна (barna). Национална библиотека на Франция, Париж (Bibliothèque nationale de France).

Картата е върху пергамент с размери 840 x 540 мм. Тя се съхранява в колекциите на Националната библиотека на Франция в Париж. 

Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища е нанесена и Варна (barna). По западния бряг на Черно море с червено мастило са нанесени caiacra (нос Калиакра), barna (Варна), mesemb̃r (Несебър), и stagnayra (Инеада).

Топоними по западния бряг на Черно море: grossea (лиман Синое), zanauarda (нос Мидия), costanca (Костанца), pangalay (Мангалия), loxiluxico (нос Шабла), caiacra (нос Калиакра), gauarna (Каварна), carbona (Балчик), castrici (резиденция „Евксиноград“), barna (Варна), rosico (пристан на южния бряг на Варненския залив в местността „Карантината“), gallato (Галата), mauro (Черни нос), lauiza (Обзор), cauodelemano (Емона), mesemb̃r (Несебър), scaffidia (Скеф / Димчево), sisopoli (Созопол), aexine (Маслен нос), uerdiso (нос Урдовиза), gatopoli (Ахтопол), stagnayra (Инеада).

3. Отсечка от картата на Петрус Росели от 1450-1475 г. със западното крайбрежие на Черно море и Варна (uarna). Библиотека за редки книги и ръкописи „Бейнеке“, Ню Хейвън, Кънектикът (Beinecke Rare Book and Manuscript Library).

Картата е върху пергамент с размери 1040 x 560 мм. Тя се съхранява в колекциите на библиотеката за редки книги и ръкописи „Бейнеке“, Ню Хейвън, Кънектикът, САЩ. 

Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища е нанесена и Варна (uarna). По западния бряг на Черно море с червено мастило са нанесени caiacla (нос Калиакра), uarna (Варна), nesembre (Несебър), и stagayra (Инеада).

Топоними по западния бряг на Черно море: grosea (лиман Синое), zanauarda (нос Мидия), costansa (Костанца), pangala (Мангалия), losilusicho (нос Шабла), caiacla (нос Калиакра), guauarna (Каварна), carbona (Балчик), castrisi (резиденция „Евксиноград“), uarna (Варна), rosicho (пристан на южния бряг на Варненския залив в местността „Карантината“), galato (Галата), mauro (Черни нос), lauisa (Обзор), cauodelemano (Емона), nesembre (Несебър), lasillo (Поморие), porro (Бургас), scafidia (Скеф / Димчево), sisopolli (Созопол), aesine (Маслен нос), uerdiuzo (нос Урдовиза), gnatopolli (Ахтопол), stagayra (Инеада).

4. Отсечка от картата на Петрус Росели от 1465 г. със западното крайбрежие на Черно море и Варна (barna). Британска библиотека, Лондон (British Library).

Картата е върху пергамент с размери 810 x 600 мм. Тя се съхранява в колекциите на Британската библиотека в Лондон (British Library). 

Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища е нанесена и Варна (barna). По западния бряг на Черно море с червено мастило са нанесени caliacra (нос Калиакра), barna (Варна), mesembri (Несебър), и stagnayra (Инеада).

Топоними по западния бряг на Черно море: grossea (лиман Синое), zanauarda (нос Мидия), costanca (Костанца), pangalay (Мангалия), loxiluxico (нос Шабла), caliacra (нос Калиакра), gauarna (Каварна), castrici (резиденция „Евксиноград“), barna (Варна), rosico (пристан на южния бряг на Варненския залив в местността „Карантината“), gallato (Галата), mauro (Черни нос), lauisa (Обзор), cauodelemano (Емона), mesembri (Несебър), scafidia (Скеф / Димчево), sisopoli (Созопол), aexine (Маслен нос), uerdiso (нос Урдовиза), gatopoli (Ахтопол), stagnayra (Инеада).

5. Отсечка от картата на Петрус Росели от 1466 г. със западното крайбрежие на Черно море и Варна (barna). Библиотека „Джеймс Форд Бел“, Университет Минесота (James Ford Bell Library, University of Minnesota).

Картата е върху пергамент с размери 940 x 540 мм. Тя се съхранява в колекциите на библиотеката „Джеймс Форд Бел“, Университет Минесота (James Ford Bell Library, University of Minnesota). 

Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища е нанесена и Варна (barna). По западния бряг на Черно море с червено мастило са нанесени calacra (нос Калиакра), barna (Варна), mesemb̃r (Несебър), и stagnayra (Инеада).

Топоними по западния бряг на Черно море: grossea (лиман Синое), zanauarda (нос Мидия), costanca (Костанца), pangalay (Мангалия), loxiluxico (нос Шабла), calacra (нос Калиакра), gauarna (Каварна), carbona (Балчик), castrici (резиденция „Евксиноград“), barna (Варна), rosico (пристан на южния бряг на Варненския залив в местността „Карантината“), gallato (Галата), mauro (Черни нос), lauisa (Обзор), cauodelemano (Емона), mesemb̃r (Несебър), scafidia (Скеф / Димчево), sisopoli (Созопол), aexine (Маслен нос), uerdiso (нос Урдовиза), gatopoli (Ахтопол), stagnayra (Инеада).

6. Отсечка от картата на Петрус Росели от 1450-1500 г. със западния бряг на Черно море и Варна (barna). Национална библиотека на Франция, Париж.

Картата е върху пергамент с размери 710 x 610 мм. Тя се съхранява в колекциите на Националната библиотека на Франция в Париж. 

Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища е нанесена и Варна (barna). По западния бряг на Черно море с червено мастило са нанесени caiacra (нос Калиакра), varna (Варна), mesemebr (Несебър), и stanpentira (Инеада).

Топоними по западния бряг на Черно море: grossea (лиман Синое), zanauarda (нос Мидия), costanca (Костанца), pangalay (Мангалия), laxuluxico (нос Шабла), caiacra (нос Калиакра), gauarna (Каварна), castrici (резиденция „Евксиноград“), barna (Варна), galato (Галата), mauro (Черни нос), lauisa (Обзор), cauodelemano (Емона), mesemebr (Несебър), scafidia (Скеф / Димчево), sisopoli (Созопол), aryme (Маслен нос), uerdisso (нос Урдовиза), gatopolli (Ахтопол), stanpentira (Инеада).

* Heinrich Winter. Petrus Roselli. // Imago Mundi, IX, 1, 1952, p. 1-11.

** https://morskivestnik.com/compass/news/2023/012023/012023_2.html (Варна върху карта на Петрус Росели от 1489 година).

Последни новини

Последни новини

Почистиха паметника на подводничарите край Камчия, вандализиран с надписи „Слава на Украйна“

Граждани почистиха паметника на подводничарите край р. Камчия, който бе залят с боя от вандали през изминалите дни. "Свидетели сме на поредното вандалско посегателство

ММК призовава правителствата да насочат курса към бъдеще с нулеви емисии от корабоплаването

Международната морска камара (ММК) подкрепя разработването на Глобален стандарт за горива (GFS) като техническа мярка за намаляване на емисиите от корабоплаването. Според