Във всички дирекции на ИАМА вече са налични моряшки книжки

Във всички дирекции на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (ИАМА) вече са налични моряшки книжки. През последните близо 3 месеца агенцията не можеше да ги издава.

Каква обаче е причината?

Още през месец април миналата година ИАМА обяви обществена поръчка за изработка на 5 000 бланки за моряшки книжки и 15 000 бланки за свидетелства за правоспособност. Общата прогнозна стойност на поръчката бе в размер до 375 000 лв., без включен ДДС.

На първо място тогава бе класирана софийската печатница „Ди Ем Ай“, става ясно от документацията по процедурата.

По-късно спечелилата фирма се отказва от договора.

„В срока за сключване на договор за възлагане на обществената поръчка класираният на първо място участник е заявил отказ за сключване на договора поради изключителната натовареност на компанията, въз основа на която дружеството не може да поеме ангажимент за изпълнение на дейностите, предмет на договора“, става ясно от документите.

Така агенцията, следвайки нормите на ЗОП, класира на първа позиция втория участник в процедурата – Печатницата на Българска народна банка.

Заради изпълнението на всички законови процедури агенцията сключва договор със спечелилата печатница едва през септември м.г. и след отказа на първата компания.

Договорът е на стойност 375 хил. лева. и е изпълнен коректно в срока му до 15 февруари т.г., като във всички дирекции на агенцията вече се издават моряшки книжки.

Моряшка книжка се издава на български морски лица, както и на студенти и ученици по морски специалности в български учебни заведения, които ще провеждат плавателен стаж. Служебна книжка за работа по вътрешни водни пътища се издава на лица, придобили правоспособност в корабоплаването по вътрешни водни пътища. С моряшката/служебна книжка се удостоверява проведения плавателен стаж.

Вижте още:

Последни новини

Последни новини